fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Vesti

GRECO: Srbija da u potpunosti primeni svih trinaest preporuka

STRAZBUR – Grupa država protiv korupcije (GRECO) je u svom izveštaju istakla da Srbija nije na zadovoljavajućem nivou u implementaciji svih trinaeset preporuka tog tela. U izveštaju se navodi da je Srbija samo parcijalno implementirala deset preporuka, dok tri uopšte nije, što predstavlja izvesni napredak u odnosu na 2017. godinu.

Izveštaj koji je usvojen marta 2019. godine bavi se korupcijom u parlamentu, sudija i tužioca, a usvaja ga GRECO , telo sastavljeno od 49 država koje je Savet Evrope osnovao 1999. godine da vrši monitoring antikorupcijskih standarda u državama. Trinaest preporuka koje su date srpskim vlastima, prvi put su usvojene 2015, a prošle godine je u izveštaju tog tela zaključeno da Srbija nije primenila nijednu od tih 13 preporuka.

U ovogodišnjem izveštaju se navodi da iako u pogledu rada parlamenta ima određenog napretka, potrebno je da se poboljša čitav proces donošenja zakona, naročito u pogledu transparentnosti i izbegavanja hitnog postupka prilikom zakonodavnog procesa. Navodi se i da Zakon o lobiranju predstavlja bitan korak, i da “ako bude implementiran kao što je predviđeno, ovaj zakon će biti korak unapred u povećanju transparentnostni kontakata poslanika i lobista”.

Kada su u pitanju sudije i tužioci, GRECO izveštaj navodi da su ustavne reforme u toku, ali da postoji zabrinutost zbog načina konsultacija sa različitim nevladinim orgnaizacijama.

“GRECO je zabrinut zbog lošeg okruženja u kome se odvija proces konsultacija sa različitim nevladinim orgnizacijama, uključujući i Udruženje sudija i Udruženje tužilaca, koji su se povukli iz procesa, ali i zbog kritike ne samo ovih organizacija već i Konsultativnog veća evropskih sudija, o nekim aspektima ustavnih amandmana”, navodi se u izveštaju i ohrabruje se da svi ustavni amandmani imaju najširu moguću podršku i da budu u skladu sa preporukama iz izveštaja.

Na kraju, što se tiče nacrta Zakona o sprečavanju korupcije, izveštaj navodi da je od “imperativnog značaja” promena odredbi koje se tiču konflikta interesa koji se odnose na poslanike, sudije i tužioce. Međutim, iako GRECO pozdravlja razvoj nacrta, on ne može da da ocenu napretka, te požuruje srpske vlasti sa njegovim usvajanjem uz određene izmene.

Povezani članci

[EWB Intervju] Bilčik: EU perspektiva je pitanje domaćih reformi, demokratije i vladavine prava

Nikola Burazer

[EWB intervju] Tajani: Crna Gora i Srbija mogu biti spremne za članstvo do 2025.

Emina Muminović

[FOTO] Strategija za Zapadni Balkan – Otvaranje puta ka pristupanju EU?

EWB