fbpx
European Western Balkans
Analize Izdvojeno

Interoperabilnost Vojske Srbije: Sredstvo ili cilj?

Foto: Vojska Srbije

Tokom poslednje dve velike vežbe koje je Srbija održala sa državama članica NATO-a (“REGEX 2018” i “Srbija 2018”), mediji su prenosili ocene zvaničnika i saopštenja institucija, u kojima se kao najveća korist takvih i svih budućih vežbi “izgradnja interoperabilnosti”.

Koncept interoperabilnosti je dovoljno poznat u bezbednosnim krugovima, ali ne i u javnosti. Uprkos tome što se interoperabilnost među prioritetima oružanih snaga Srbije visoko vrednuje, potrebno je dodatno osvetliti šta ona predstvlja, kako se gradi i kako međunarodne vežbe pomažu spremnosti Vojse Srbije (VS) da učestvuje u multinacionalnim operacijama.

NATO teži ka nesmetanoj saradnji vojnih snaga država članica i drugih partnerskih zemalja i stoga naglašava izgradnju interoperabilnosti, koju je Alijansa definisanala kao “sposobnost da se koherentno, efikasno i efektivno sarađuje kako bi se ostvarili taktički, operativni i strateški ciljevi”.

Jedan od najvažnijih mehanizama za unapređenje interoperabilnosti jeste učestvovanje u vojnim vežbama sa drugim državama. Otkako je pristupila programu Partnerstvo za mir (PzM), VS je učestvovala u oko 150 vojnih vežbi sa zemljama članicama NATO i PzM.

Misije i zadatke Vojske Srbije definiše Narodna skupština Republike Srbije u skladu s Ustavom, a kao jedna od tri misije prepoznate u strateškim dokumentima jeste i “učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu”.

Vojska tu misiju realizuje učešćem u međunarodnoj vojnoj saradnji i učešćem u multinacionalnim operacijama. Kao jedan od najvažnijih uslova za učestvovanje u bilo kakvim međunarodnim misijama, izgradnja interoperabilnosti sa vojnim silama koje u njima najčešće učestvuju se nameće kao neizbežan.

Interoperabilnost ne zahteva nužno istu ili zajedničku vojnu opremu. Ono što je važno je da oprema može da interreaguje, da je komplementarna, da se povezuje i komunicira, razmenjuje podatke ili usluge sa drugom opremom.

Interoperabilnost se ne postiže samo kroz korišćenje vojne tehnike koja je međusobno komaptibilna, već, mnogo važnije, kroz efikasnu primenu standardizacija, obuka, vežbi, deljenje iskustava i testiranje pripadnika ili jedinica oružanih snaga.

Kao članica PzM, Srbija ima pristup mehanizmu za izgradnju interoperabilnosti pod nazivom Koncept operativnih sposobnosti, u okviru kog se sprovode vojne vežbe sa ciljem ocenjivanja jedinica koje su uključene u program.

Koncept operativnih sposobnosti predstavlja program ili praktični alat kojim se izgrađuje, dostiže i verifikuje interoperabilnost i operativna sposobnost deklarisanih jedinica za učešće u NATO kriznim operacijama.

Ciljevi PzM-a za Srbiju izrađeni su na osnovu Ministarskog uputstva, u skladu sa Prezentacionim dokumentom koji je Srbija dostavila NATO-u tokom 2008. godine. Njihovo težište je usmereno ka razvoju interoperabilnosti, operativnih sposobnosti za potrebe operacija PzM pod vođstvom NATO-a, sposobnosti koje su potrebne za reagovanje na rizike usled širenja oružja za masovno uništavanje i za odbranu od terorizma.

Pored razvijanja operativnih sposobnosti koje su neophodne za skladno funkcionisanje u multinacionalnim operacijama i klasičnih borbenih sposobnosti, na vežbama se može graditi interoperablnost koja je potrebna za odgovor na civilne izazove.

Koncept operativnih sposobnosti je podeljen u dva nivoa, kroz koje deklarisane jedinice prolaze u periodu od oko četiri godine do dobijanja sertifikata o borbenoj gotovosti: dva nivoa samoevaluacije (SEL) i dva nivoa NATO evaluacije (NEL).

Potrebu za izgradnjom interoperabilnosti nisu prepoznale samo države članice NATO-a i Srbija, tako da, na primer, Evropska unija sve više prepoznaje potrebu za izgradnjom zajedničkih kapaciteta za prevenciju konflikata i izgradnju mira.

Koristi interoperabilnosti VS sa drugim državama PzM je višestruka i predstavlja, zapravo, povratnu spregu: učestvujući u bilateralnim i multinacionalnim vežbama sa članicama NATO i PzM, pripadnici VS izgrađuju interoperabilne kapacitete, stiču i razmenjuju iskustava koja su neophodna za uspešno delovanje u međunarodnim misijama i, dalje, pospešujući interoperabilnost uvećavaju kapacitete za buduće ekstenzivnije učešće u međunarodnim vežbama ili misijama, koje doprinose uvećanju uticaja i ugleda Srbije u svetu.

VS svake godine učestvuje u velikom broju bilateralnih i multinacionalnih vežbi sa članicama NATO i PzM. Ove vežbe doprinose izgradnji interoperabilnosti, s obzirom da pružaju priliku pripadnicima VS za učešće u multinacionalnom okruženju i usavršavanje sposobnosti koje su im neophodne za učešće u misijama

Dosadašnje iskustvo učešća u mirovnim misijama pokazuje da je VS razvila nivo operativnih sposobnosti potrebnih za one misije u koje je uključena. Pored toga, visoke ocene i uspešno realizovane  evaluacije  prema  Konceptu  operativnih  sposobnosti,  pokazale  su  interoperabilnost i spremnost jedinica VS da integrišu kapacitete i opremu za potrebe učešća u multinacionalnim operacijama.

Povezani članci

Vlast u Srbiji ne može da postavlja uslove Evropskom parlamentu o međustranačkom dijalogu

Sofija Popović

Zagreb 2000 – Zagreb 2020

Nataša Vučković

Normalizacija bez priznanja najizglednije rešenje za Kosovo

Nikola Burazer