fbpx
European Western Balkans
Evropa

Istorijski dan za odbranu EU: Ministri postigli dogovor o planu za postizanje bliže vojne saradnje

Zastave Evropske unije; Foto: Evropski parlament

BRISEL – Ministri odbrane EU su 6. marta formalno usvojili spisak 17 projekata u okviru „trajne strukturirane saradnje” (PESCO) u oblasti odbrane, kao i plan za realizaciju PESCO-a.

Savet EU je danas usvojio plan za realizaciju trajne strukturirane saradnje (PESCO). PESCO nudi mogućnost određenom broju država EU da ostvare bližu saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane posredstvom obavezujućeg i trajnog okvira. Prvi važan korak u ovom pogledu je napravljen krajem prošle godine, kada je 25 ministara potpisalo zajedničko obaveštenje u kom su izrazili spremnost za saradnju i predali ga visokoj predstavnici i Savetu.

Plan koji je usvojen daje bliže strateške smernice za strukturiranje daljeg rada u pogledu procedura i upravljanja, kao i smernice za sprovođenje prjekata i redosled ispunjavanja obaveza. Plan sadrži i kalendar revizija i procena nacionalnih planova za sprovođenje u kojima je detaljno objašnjen način na koji zemlje učesnice planiraju da ispune obaveze. Savet je i formalno usvojio odluku kojom se utvrđuje inicijalna lista 17 projekata saradnje o kojoj je politički dogovor postignut u decembru 2017. Ovi projekti se tiču oblasti poput obuke, razvoja kapaciteta i operativne spremnosti u oblasti odbrane.

Visoka predstavnica Mogerini je istakla da je ovo bio prvi sastanak Savetu u formatu trajne strukturirane saradnje: „Ovo je istorijski trenutak. Ministri će doneti prve formalne odluke o projektima za trajnu strukturiranu saradnju” kao i odluku o tome koje države članice će učestvovati u svakom pojedinačnom projektu.

Mogućnost ostvarivanja trajne strukturirane saradnje je predviđena Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu 2009. Globalna strategija EU za spoljnu i odbrambenu politiku (EUGS) pokrenuta 2016, predstavlja proces ostvarivanja bliže saradnje u području bezbednosti i odbrane. Strategija je rezultirala pokretanjem dopunskih inicijativa poput godišnje revizije odbrane (CARD), uspostavljanja evropskog fonda za odbranu (EDF) i aktivacije PESCO-a čiji je cilj unapređenje saradnje, povećanje ulaganja u odbranu i ostvarivanje saradnje u cilju razvoja odbrambenih kapaciteta.

Vojnim kapacitetima razvijenim u okviru PESCO-a će upravljati same države članice, koje će moći da ih stave na raspolaganje i drugim strukturama, poput NATO-a. Jači EU i NATO se u ovom kontekstu međusobno osnažuju.

U PESCO-u učestvuju Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Kipar, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija i Švedska.

Povezani članci

Usvojena nova šema za raspodelu migranata u EU

EWB

Merkel: Danas o zaštiti spoljnih granica, ilegalnoj migraciji

EWB

Ekspres: Srbija među zemljama koje ugrožavaju stabilnost EU

EWB