fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Mišljenja

Istupi za ljudska prava!

17. maja obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia – IDAHOT). Pre trideset godina, 17. maja 1990. godine, Svetska zdravstvena organizacija je donela odluku da deklasifikuje homoseksualnost kao mentalni poremećaj.

Ove godine obeležavamo IDAHOT u teškim okolnostima. Pandemija izazvana virusom COVID-19 potpuno je promenila naše živote. Pojačala je nejednakost sa kojom se i inače suočavaju ranjive grupe ljudi, uključujući pripadnice i pripadnike LGBTI zajednice. Generalna sekretarka Saveta Evrope, Marija Pejčinović Burić, u svojoj izjavi povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, naglasila je da su mladi pripadnici i pripadnice LGBTI populacije, koji su tradicionalno stigmatizovani i marginalizovani, sada izloženi dodatnom riziku od govora mržnje i nasilja, u javnosti i kod kuće. Socijalno distanciranje i ograničenje kretanja mogu da budu naročito teški za one mlade ljude koje su odbacile njihove porodice, koji kriju svoju seksualnu orijentaciju ili koji pate od fizičkog i psihološkog nasilja.

Rezultati novog velikog istraživanja Agencije za osnovna prava Evropske unije, koje je takođe obuhvatilo Srbiju, potvrđuju sumornu činjenicu da se LGBTI osobe ne osećaju sigurno kod kuće. Na pitanje “gde izbegavate da iskažete svoju LGBTI orijentaciju iz straha od napada, pretnje ili maltretiranja“, 34 odsto ispitanika iz Srbije je odgovorilo “kod kuće“, a 49 odsto “u okviru moje porodice“. Ovo jesu pokazatelji postojanja problema i hitne potrebe da se pojačaju napori u zaštiti i promovisanju prava LGBTI osoba – kroz promenu stavova i prenošenje poruke da su LGBTI prava ljudska prava, a ne posebna prava.

Ove godine obeležavamo 70. godišnjicu Evropske konvencije o ljudskim pravima, ključnog dokumenta Saveta Evrope koji promoviše i obezbeđuje poštovanje ljudskih prava i dostojanstva svakog pojedinca, uključujući lezbijke, ljude gej, biseksualne, transrodne i interseksualne orijentacije. Ipak, primena ovih principa je još uvek nešto na čemu se radi. Pre deset godina, Komitet ministara Saveta Evrope je usvojio set preporuka da pomogne svojim državama članicama da se bore protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Ove preporuke su prvi međunarodni standard za unapređenje ljudskih prava i jednakosti za lezbijke, gej, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe. Danas su ovi standardi Saveta Evrope važniji nego ikad i spremni smo da pomognemo našim državama članicama da ih primene.

Na Zapadnom Balkanu, Savet Evrope i Evropska unija rade zajedno u na promovisanju različitosti i jednakosti i borbi protiv diskriminacije. Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu blisko sarađuje sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva kako bi identifikovala najbolje prakse, poboljšala zaštitu ljudskih i građanskih prava pripadnika i pripadnica LGBTI populacije i na taj način poboljšala položaj LGBTI zajednice u Srbiji. Na osnovu preporuka Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI), a kao deo naših napora da se prilagodimo krizi izazvanoj pandemijom virusa COVID-19, otvorili smo poziv za male grantove u vanrednim okolnostima  kako bismo podržali lokalne organizacije civilnog društva u njihovim akcijama protiv diskriminacije. Ovo je još jedan opipljiv doprinos Saveta Evrope poboljšanju položaja LGBTI osoba u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana i deo našeg napora da “istupimo za ljudska prava“.

Povezani članci

Godina u Srbiji – pogled iz Brisela

Jelena Babić

Preporuke POSP-a: Potreban napredak u oblasti vladavine prave i slobode medija

EWB

Osnivanjem ministarstva, gasi se Kancelarija za evropske integracije

EWB