fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Pregovori

Izrada nacrta strategija nacionalne bezbednosti i odbrane nije bila inkluzivna

Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji

BEOGRAD – Nakon otvaranja procesa javne rasprave o nacrtima Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane u drugoj polovini aprila 2018. godine od strane Vlade Srbije, Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) izradila je predloge i komentare oko sadržaja oba nacrta. Obe nove strategije predstavljaju važne segmente pregovaračkog poglavlja 31 – Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.

Radna grupa NKEU blagovremeno je dostavila komentare Ministarstvu odbrane koje koordinira procesom izrade strategija.

Radna grupa naglašava da sam proces izrade nacrta ovih dokumenata nije bio inkluzivan, što nije u skladu s procesima kreiranja sličnih dokumenata u državama članicama Evropske unije, a sama javna rasprava nije organizovana tako da omogućava i ohrabruje suštinski dijalog između predstavnika Vlade i zainteresovane javnosti, već isključivo u formi prikupljanja amandmana na nacrte strategija.

Radna grupa NKEU smatra da obaveštavanje javnosti o samom otpočinjanju javne rasprave nije sprovedeno na zadovoljavajući način, dok je sama javna rasprava trajala 25 dana (računajući vikende i prvomajske praznike) što nije bilo dovoljno da se u pravoj meri uključe zainteresovani građani i organizacije.

Radna grupa NKEU je zvanično tražila od Ministarstva produženje javne rasprave, na šta predstavnici Ministarstva odbrane nisu pokazali fleksibilnost, već su samo na 15 dana produžili rok za dostavljanje komentara. Predstavnici Radne grupe NKEU su smatrali da je ipak svrsishodno da se konstruktivno angažuju u samom procesu, te je obavljen proces konsultovanja i sa radnim grupama koja prate druga poglavlja koja su u vezi sa temama koje strategije obrađuju i krajem maja su upućeni komentari i predlozi vezani za strategije.

I pored apela NKEU i drugih organizacija civilnog društva da se proces nastavi kroz aktivni dijalog, Ministarstvo odbrane je izradilo i “Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi” o nacrtima obe strategije bez direktnog obaveštavanja javnosti. NKEU smatra da se time nastavlja praksa koja je uspostavljena u prethodnom periodu da se proces izrade dokumenata u suštini odvija polu-javno

“Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi” se odnosi samo one predloge i komentare koji su odbijeni, dok su sama obrazloženja za odbijanje uglavnom veoma štura i neretko neodgovarajuće argumentovana. Takođe je nejasno kako i na koji način će preostali predlozi i komentari biti iskorišćeni za dalje unapređenje dokumenata. Ne sporeći da je moguće da je kod nekih od odbijenih predloga Ministarstvo bilo u pravu, Radna grupa NKEU smatra da je neophodno da svi oni koji su podneli predloge i komentare treba da dobiju utemeljena obrazloženja zbog čega su njihovi predlozi odbijeni, i to kroz aktivan dijalog i uključivanje javnosti.

Radna grupa NKEU podseća da proces pristupanja Srbije EU zahteva i reformu praksi i aktivan pristup institucija prema građanima. Oba nacrta strategije se pozivaju na sveobuhvatni pristup bezbednosti, koji podrazumeva aktivno uključivanje svih građana. Stoga, Ministarstvo i druge institucije moraju da učine dodatni napor kako bi zaista uključili sve one koji mogu biti potencijalno zainteresovana strana, kako bi osigurali da svi znaju o čemu dokumenti govore i koja je njihova eventualna uloga u sprovođenju strategija.

Povezani članci

Infrastruktura ili vladavina prava – šta je bio fokus Vučićevih sastanaka Briselu?

EWB

[Video] Saradnja sa Zapadom se medijski marginalizuje

EWB

[EWB Intervju] Varhelji: Nova metodologija je vratila politiku proširenja na pravi put

EWB