fbpx
European Western Balkans
Politika

Izveštaj EK: Broj rešenih slučajeva visoke korupcije u Srbiji manji nego u prethodne dve godine

BEOGRAD – U oblasti borbe protiv korupcije, koja predstavlja jedan od najvažnijih preduslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i dalje postoje nezadovoljavajući rezultati, kako u pogledu prevencije tako i u pogledu represije korupcije, zaključak je novog izveštaj Evropske komisije o Srbiji.

Evropska komisija je navela da je Srbija ostvarila „ograničeni napredak“ u posmatranom periodu, što je ista ocena kao i u prethodnom izveštaju. Primećeno je da Srbija preduzela određene operativne korake kako bi osnažila nezavisnost i kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije (sada Agencije za sprečavanje korupcije), sa ciljem da sprovode Zakon o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu početkom septembra 2020. godine, a određene pozitivne efekte imao je i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

„Promene koje je doneo Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije doneo je određene rezultate u smislu okončanih slučajeva“, navedeno je u izveštaju.

Generalno posmatrano, korupcija je i dalje problem koji izaziva zabrinutost, a mehanizam za efektivnu prevenciju korupcije i dalje nije uspostavljen.

„Broj okončanih slučajeva visoke korupcije se smanjio u odnosu na prethodne dve godine“, navedeno je izveštaju.

Kao preporuka navedeno je da Srbija treba da unapredi rezultate u istragama, optužnicama i presudama u slučajevima visoke korupcije, uključujući i konfiskaciju imovine stečene kriminalom. Istaknuto je i to da je potreba efikasna implementacija Zakona o sprečavanju korupcije, kao i usvajanje nove Strategije za borbu protiv korupcije i kredibilnog i realističnog akcionog plana i koordinacionog mehanizma.

Podsećamo, da su u prethodnom izveštaju Evropske komisije bile formulisane slične preporuke, koje su se ticale postizanja rezultata u borbi protiv korupcije, implementacije ključnog anti-korupcijskog zakonodavstva, kao i usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana.

Povezani članci

Hrvatsko jačanje prisustva u KFOR-u izazvalo tenzije u regionu

EWB

Haradinaj: Zbog poređenja Kosova i Katalonije teže do ZSO

EWB

Evropski parlament usvojiće rezoluciju o situaciji na Kosovu

EWB