fbpx
European Western Balkans
Bezbednost

Izveštaj Evropske komisije o bezviznom režimu: Srbija da poboljša borbu protiv kriminala i korupcije

Evropska komisija; Foto: Pixabay

BRISEL – Srbija je preduzela mere da ispuni preporuke Evropske komisije u vezi bezviznog režima putovanja u EU, ali treba da uloži dalje napore u integrisano upravljanje granicom, borbu protiv pranja novca i terorizma i u sprečavanje i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u izveštajU Evropske komisije o praćenju bezviznog režima EU sa zemljama Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

Kako prenosi Beta, izveštaj sadrži analizu urađenog u 2020. u oblastima azila i readmisije i pravosudne saradnje, javnog reda i bezbednosti, kao i preporuke. Izveštaj obuhvata Srbiju, Albaniju, BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu, a odnosi se na mere koje su te zemlje preduzele u 2020. da ispune preporuke iz prethodnog, trećeg izveštaja.

U izveštaju se zaključuje da sve zemlje i dalje ispunjavaju zahteve za liberalizaciju viznog režima, kao i da su ostvarile napredak u skladu sa preporukama iz prethodne godine.

U delu izveštaja o Srbiji navodi se da zemlja treba da usvoji Šengenski akcioni plan, program pokrenut u Beogradu uz podršku EU u februaru 2019. i da obezbedi dovoljnu uključenost svih relevantnih institucija.

Takođe treba da razvije i usvoji novu strategiju integrisanog upravljanja granicom i akcioni plan u skladu sa tim novim konceptom, kao i da prilagodi informativne kampanje o bezviznom režimu relevantnom profilu migranata, uključujuči ranjive grupe, prekoračenja roka i neosnovane zahteve za azil.

Druga preporuka Evropske komisije za Srbiju odnosi se na povećanje napora za sprečavanje i borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, prenosi Beta.

U tom cilju, potrebno je poboljšati evidencije o istragama, optužnicama i pravosnažnim presudama u slučajevima korupcije na visokom nivou, kao i usvojiti strategiju borbe protiv korupcije sa realnim akcionim planom i efikasnim mehanizmom koordinacije.

Istovremeno treba nastaviti napredak u implementaciji Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma za Zapadni Balkan i pojačati napore na sprečavanju svih vrsta radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu i terorizmu, uključujuči nasilni ekstremizam krajnje desnice, navela je Komisija.

Potrebno je i, kako se navodi, obezbediti dalje usklađivanje politike viza Srbije sa EU listama za treće zemlje za koje se traži viza, posebno kada je reč o trećim zemljama povezanim sa rizikom od neregularne migracije ili po bezbednost EU.

Povezani članci

Srbija sve aktivnija u okviru NATO Programa “Nauka za mir i bezbednost”

Mateja Agatonović

Bezbednosni izazovi veliki, Srbija između Istoka i Zapada

EWB

Novi komandant KFOR-a Lorenco D’Adario stupio na dužnost

EWB