fbpx
European Western Balkans
Politika

Izveštaj Evropske komisije o napretku Kosova: Postignut ograničen napredak u reformama vezanim za EU ​

Evropska komisija; Foto: Pixabay

BRISEL – Evropska komisija danas je objavila godišnji Izveštaj o napretku Kosova.

Politički kriterijumi     

Izveštajni period obeležili su prevremeni parlamentarni izbori, dve promene vlade i relativno dugi periodi sa samo prelaznom vladom. Zbog ovog nestabilnog političkog konteksta i neophodnog usredsređivanja na odgovor na pandemiju, postignut je generalno ograničen napredak u reformama vezanim za EU ​​na Kosovu.

Nakon ostavke tadašnjeg premijera Ramuša Haradinaja u julu 2019. godine, u oktobru 2019. godine održani su vanredni parlamentarni izbori sa većom izlaznošću nego na prethodnim izborima. Nova skupština konstituisana je u decembru 2019. godine, a nova vlada na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem stupila je na dužnost 3. februara 2020. godine, sa izraženom opredeljenošću da sprovodi EU reforme, podstiče ekonomski razvoj i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.Međutim, ova vlada je smenjena manje za manje od dva meseca nakon što joj je izglasano nepoverenje, nakon neslaganja između koalicionih partnera. Izglasavanje nepoverenja dovelo je do političke krize, posebno zbog ustavnih procedura u vezi sa formiranjem nove vlade. Nakon što je Ustavni sud razjasnio to pitanje, nova vlada koju predvodi premijer Avdulah Hoti stupila je na dužnost 3. juna 2020. godine.

Tokom izveštajnog perioda, Skupština nije poboljšala svoj rad u kontekstu foruma za konstruktivan politički dijalog i predstavljanje, što je naročito pokazalo često odsustvo kvoruma. Pod novim sastavom, došlo je do određenih poboljšanja u organizaciji rada. Skupština bi trebali da da prioritet EU reformama i osigura najbolje parlamentarne prakse.

Parlamentarni izbori u oktobru 2019. bili su u celini dobro vođeni i transparentni, ali je otkrivena ranjivost u procesu prebrojavanja glasova. Kampanja je bila konkurentna, osim u oblastima koje nastanjuju kosovski Srbi, gde je atmosfera kampanje bila narušena zastrašivanjem kandidata i pristalica van Srpske liste. Hitno treba otkloniti nedostatke u izbornom procesu, koji se ponavljaju, u skladu sa preporukama nekoliko misija za posmatranje izbora u EU.

Situacija na severu Kosova i dalje ostaje izazovna, posebno kada je reč o korupciji, organizovanom kriminalu i uslovima za slobodu izražavanja.

Postoji određeni nivo pripremljenosti u oblasti reforme javne uprave. Tokom izveštajnog perioda postignut je ograničeni napredak u povećanju transparentnosti u javnoj upravi i postupcima javnih nabavki.

Kosovski pravosudni sistem je u ranoj fazi pripreme. Određeni napredak postignut je delimičnom primenom zakonodavstva vezanog za vladavinu prava, uključujući Zakon o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i Zakon o medijaciji, kao i unapređenjem uvođenja elektronskog sistema upravljanja predmetima i centralnog registra krivičnih evidencija. Pravosuđe je i dalje podložno političkom uticaju.

Kosovo je u ranoj fazi pripremljenosti za borbu protiv korupcije. Korupcija je široko rasprostranjena i dalje predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost. Potrebna je snažna politička volja za efikasno rešavanje pitanja korupcije, kao i snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou. Usvajanje revidiranog Zakona o krivičnom postupku još uvek čeka, dok je revizija zakona o finansiranju političkih partija odložena.

Pravni okvir široko garantuje zaštitu ljudskih i osnovnih prava u skladu sa evropskim standardima. Međutim, sprovođenje zakona i strategija vezanih za ljudska prava često je podrivano neadekvatnim finansijskim i drugim resursima, posebno na lokalnom nivou, ograničenim političkim prioritetima i nedostatkom koordinacije. I dalje ostaje velika zavisnost od stranih donatora.

Kosovo je u određenom nivou pripremljeno kada je u pitanju sloboda izražavanja, koja je sadržana u Ustavu. Kosovo ima koristi od pluralističkog i živahnog medijskog okruženja. Institucije moraju da nastave sa naporima u rešavanju pretnji i napada na novinare. Javni servis je i dalje podložan političkom uticaju, i dalje je potrebno pronaći održivo rešenje za njegovo finansiranje,

Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Kosovo je u ranoj fazi i postiglo je ograničen napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije. Snažni ekonomski rast nastavljen je i 2019. godine, ali teška situacija na tržištu rada i nedostatak ekonomske diverzifikacije ostaju izazov.

Što se tiče dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, Kosovo je nastavilo da učestvuje u većini regionalnih foruma. U aprilu 2020. godine, kosovska vlada ukinula je carine uvedene novembra 2018. godine na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a 6. juna ukinute su sve mere reciprociteta. Ovo je omogućilo obnavljanje trgovine sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU.

Što se tiče normalizacije odnosa sa Srbijom, dijalog uz posredovanje EU nastavljen je sastancima na visokom nivou 12. i 16. jula, i 7. septembra 2020. Određeni broj sastanaka na ekspertskom nivou održan je u Briselu. Kosovo treba da uloži dalje značajne napore i da doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi Kosovo i Srbija mogli da napreduju na svojim evropskim putevima.

Što se tiče usklađenosti sa evropskim standardima, Kosovo ima određen nivo pripremljenosti. Usklađivanje zakonodavstva nastavljeno je u nekim oblastima, ali primena je često slaba. Dobar napredak je postignut u oblasti oporezivanja, uključujući i prikupljanje prihoda.

Povezani članci

Prema Izveštaju Evropske komisije, dobar napredak lokalne samouprave

Tanjug

Jocić: Poglavlje 30 donosi koristi, STO uslov za zatvaranje

EWB

Osnivanjem ministarstva, gasi se Kancelarija za evropske integracije

EWB