Izveštaj o Srbiji na dnevnom redu Evropske komisije najverovatnije 6. oktobra

BRISEL – Godišnji izveštaj o napretku Srbije trebalo bi da se nađe na dnevnom redu Evropske komisije 6. oktobra, zajedno sa izveštajima o drugim zemljama kandidatima. Ovaj plan iznet je u listi potencijalnih tačaka dnevnog reda Komisije za septembar i oktobar, koji je objavljen prošle nedelje. Datum još nije definitivan, jer predsednica Evropske komisije ima mogućnost da promeni dnevni red u skladu sa okolnostima. Prošli izveštaj o napretku Srbije objavljen je u maju 2019. godine. Ove godine, izveštaji su pomereni sa proleća na jesen usled pandemije COVID-19.