fbpx
European Western Balkans
Politika

Još 9 miliona dolara podrške SAD Srbiji na putu ka EU

Kajl Skat, Aza El-Abd i Jadranka Joksimović; Foto: Tanjug/Tanja Valić

BEOGRAD – Srbija će dobiti još 9,1 miliona dolara dodatne razvojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na osnovu amandmana na Sporazum za bolje funkcionisanje državne uprave i Sporazum za konkurentniju tržišnu ekonomiju.

Amandmane na dva sporazuma potpisali su danas u Vladi Srbije ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat i direktorka Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Aza El-Abd.

Ministarka Joksimović istakla je tom prilikom da je danas važan dan za nastavak razvojne sradnje Srbije i SAD, jer su potpisani amandmani usmereni na bolje funkcionisanje uprave i stvaranje boljih tržišnih uslova.

“Dobili smo 9,1 miliona dolara bespovratne pomoći od USAID-a i to je zaista važan trenutak da kažemo građina da su SAD, pored političkih i ekonosmkim odnosa koje imamo sa tom zemljim, jedan od najvećih bilateralnih donatora u procesu podrške reformama”, rekla je Joksmović.

Ona je dodala da su politički odnosi promenljivi, s obzirom na međunarodne okolnosti, ali bi finansijsku podršku SAD trebalo uvek da imamo u vidu.

“Nisu sve države pomagale Srbiju u razvojnom procesu, a od 2001. godine SAD su sa oko 750 miliona dolara bespovratne pomoći, kako bi podržali proceš transformacije naše zemlje u izgradnji evropskih standarada”, dodala je ministarka.

Joksimović je naznačila da je pomoć do sada odlazila na vrlo konkretne i opipljive projekte, koji su se odnosili na jačanje lokalnih samouprava i stvaranje uslova za lokalni ekonomski razvoj.

Prema njenim rečima, posebno je uspešan bio projekat pružanja podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u jugozapadnoj i juznoj Srbiji, gde su neke od najnerazvijenijih opština.

“To su i građani mogli da vide i iskoriste za razvoj, za jačanje institucionalih kapaciteta i razvoj malih i srednjih preduzeća koja bi treblo da budu kičma zdrave ekonomije”, podvukla je Joksimović.

Takođe, posebno je istakla da su sva sredstva do sada korišćena na transparentan, jasan i efikasan način.

Joksimović je naglasila i da evropske integracije jesu najbolji mehanizam i instrument našeg razvoja.

“Razvoj i stabilnost, mir i napredak su motivi strateške odluke Srbije da nastavi put evropskih integracija, koje su važan deo stabilnosti na unutrašnjem planu, ali i u međunarodnim odnosima”, navela je ona.

“Nama u porocesu evropskih integracija cilj treba da bude da pokušamo da smanjimo razlike između različitih delova Srbije, i da svaki deo zemlje oseti korist. Da li će to biti jačanje kapaciteta samouprave, različite obuke, to su stvari o kojima treba da pričamo”, rekla je Joksimović.

Američki ambasador u Srbiji Kajl Skat kazao je da će SAD sa još devet miliona dolara pomoći da bi Srbija i njena privreda bila konkurentnija, kako bi jačala vladavina prava, državna uprava bila efikasnija i kako bi se unapredila borba protiv korupcije.

On je naveo nekoliko primera u kojima je SAD pomogla Srbiji, među kojima i pomoć koja je omogućila lakše dobijanje građevinskih dozvola, što je, kako je rekao, dovelo do veće aktinosti u građevinatsru i otvaranje više radnih mesta u toj oblasti.

Naveo je i pomoć u oblasti lakšeg usaglašavanja sa zahtevima inspekcija, što je dovelo da su mnogi koji su poslovali u sivoj zoni, prešli u legalne tokove i plaćaju porez.

“Zbog toga je Srbija jedna od deset zemalja koje su najviše napredovale na Duing biznis listi Svetske banke”, podvukao je Skat.

Takođe, zahvaljujući podršci USAID-a obnoviljeni su prekršajni sudovi u Srbiji, pa je u nekima od njih smanjen broj starih nerešenih predmeta za 80 odsto.

“Uvedena je E-uprava u 83 opštine u Srbiji, pomogli smo da se izradi nacrt i sprovede prvi Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i u ekonosmkom sektoru, pogotovo malim preduzetnicima i privrednicima”, rekao je Skat.

Povezani članci

Građani na referendumu glasali za promenu Ustava

EWB

Aleksandra Joksimović: Bitno da u sledećem budžetu EU, bude i region

EWB

Saopštenje omladinskih predstavnika RYCO nakon smene predstavnika Srbije u UO RYCO

EWB