fbpx
European Western Balkans
Izdvojeno Region

Kmezić: ETIAS nije viza, Zapadni Balkan da nastupi zajednički da bude izuzet

Marko Kmezić; Foto: Medija centar Beograd

Uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS), predlog je Evropske komisije iz 2016. godine, a prošle nedelje ga je potvrdio Odbor za građanske slobode (LIBE) u Evropskom parlamentu, uz izvesne dodatke. Da bi stupio na snagu još čeka na usvajanje nadležnih tela Evropskog parlamenta i Saveta ministara EU. Ipak, u medijima na Zapadnom Balkanu gotovo da se svakodnevne čuje da taj sistem predstavlja uvođenje viza za Zapadni Balkan

Prema Marku Kmeziću, profesoru Univerziteta u Gracu i članu BiPEAG grupe, uvodjenje ETIAS sistema i dalje nije sigurno, a ukoliko do njega dođe zemlje Zapadnog Balkana treba da zajednički nastupe u pokušaju da budu izuzete od ovog sistema.

Kmezić objašnjava razlog uvođenja ETIAS sistema iz ugla Evropske unije.

“Razlog tome je potreba za povećanjem osećaja bezbednosti u EU, ubrzanje protoka robe i ljudi na Šengenskim graničnim prelazima, ali i ukidanje postojećih kontrola granica unutar same Unije uvedenih pre skoro dve godine kao iznuđen odgovor na migrantsku krizu.”

On objašnjava da razume zabrinutost građana Zapadnog Balkana povodom ETIAS sistema i vidi kao neophodnu potrebu da se uloži dodatan napor u objašnjavanju šta je ovaj sistem zapravo.

“Sama najava uvođenja evropskog ETIAS sistema naročito teško pada građanima Zapadnog Balkana.  Zaista, teško je shvatiti da tek nakon sto smo zaboravili teške i mučne redove za dobijanje Šengen viza sada, ukoliko sistem zaista i bude uveden, iako nam zemlje napreduju u procesu pregovora za EU članstvo, mi idemo korak u nazad i ne možemo putovati u zemlje Šengenskog prostora bez prethodno pribavljene dozvole.”

On ističe i da ukoliko ETIAS zaista stupi na snagu, delegacije EU u region Zapadnog Balkana bi morale to ozbiljno i da se pozabave kampanjom kako bi ove podatke približile građanima.

“Delegacije EU bi morale u tom slučaju da više komuniciraju i objasne da ETIAS sistem ne znaci vraćanje viza. Radi se o elektronskoj prijavi putovanja koja će važiti tri godine koja po mom shvatanju ne može biti odbijena iz ekonomskih ili bilo koji drugih razloga osim u slučaju sumnje da će podnosilac prijave ugroziti bezbednost EU.”

On podseća da je to univerzalan sistem usmeren kako na “turistu iz SAD, za poslovnog čoveka iz Japana, tako i za građane Zapadnog Balkana. “

Ipak, u trenutku konstantnog pada podrške EU integracijama, ETIAS dolazi u lošem trenutku po zemlje Zapadnog Balkana, ističe Kmezić.

“Takođe, ne treba zaboraviti ni ekonomski teret ovog sistema koji pada na same putnike. Dok gore pomenutom američkom turisti trošak za obradu ETIAS prijave, a najavljeno je da će biti  deset evra, ne predstavlja znatan trošak, on bi mogao značajno otezati putovanje npr. četvoročlane porodice koja živi od prosečnih balkanskih primanja.”

Kmezić vidi i mogućnost zemalja Zapadnog Balkana da zajednički nastupe u pokušaju da budu izuzete od ETIAS sistema.

“Imajući u vidu potpisane Sporazume o stabilizaciji i priduživanju, mislim da je neophodno da je za sve zemlje Zapadnog Balkana zajednički zahtevaju od Brisela izuzeće od plaćanja ili značajno umanjenje plaćanja obrade ETIAS prijava. To bi takođe i EU dobro došlo u smislu potvrde kredibiliteta perspektive za članstvo pomenutih zemalja.”

Povezani članci

Kriza i bojkot – gde smo sada, tri meseca pre izbora?

Boban Stojanović

Kakav vazduh udišemo?

Aleksandar Ivković

Zeleno svetlo EP za sporazum o učešću Kosova u programima EU

EWB