fbpx
European Western Balkans
Analize Izdvojeno

Ko je Đuro Blanuša, generalni sekretar RYCO?

Đuro Blanuša; Foto: Medija centar Beograd

Skoro pa nepoznato ime široj javnosti, Đuro Blanuša, postao je prvi funkcioner RYCO – Regional Youth Cooperation Office (RKSM – Regionalna kancelarija za saradnju mladih), organizacije proistekle iz Berlinskog procesa. Dosadasnji stariji savetnik pri Sektoru za za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu omladine i sporta, Blanuša je rukovodio i Grupom za IPA projekte i međunarodne fondove pri istom ministarstvu.

Pre nego što je počeo da radi u Ministarstvu omladine i sporta, Blanuša je stekao godine iskustva radeći nevladinom sektoru. Radio je i za međunarodnu nevladinu organizaciju koja se bavi dečijim pravima – Sačuvajmo decu. Ima iskustva i u radu na lokalnom nivou – podržava mlade ljude i omladinske organizacije u razvijanju lokalnih i regionalnih strategija, akcionih planova, projekata i aktivnosti.

Za vreme rada u Ministarstvu omladine i sporta, bio je zvanični predstavnik Srbije u Nadzornom odboru za mlade u Savetu Evrope (CDEJ), koje predstavlja telo koje predstavlja partnera vladi u saradnji upravljačkih struktura u omladinskom sektoru Saveta Evrope.

Kao dodatak ovome, Blanuša je i član raznih regionalnih i evropskih grupa eksperata u oblasti omladine, i od početka je bio uključen kao predstavnik Srbije u procesu uspostavljanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Imajući ovo na umu, nije iznenađujuće što je izabran za prvog generalnog sekretara RKSM.

Ovaj izbor svakako nije bio lak. Konkurs za generalnog sekretara bio je objavljen je sredinom decembra prošle godine i do zatvaranja konkursa izborna komisija je primila 26 prijava iz šest partnerskih država.

Nakon temeljnog pregleda aplikacija, izborna komisija je izabrala 7 kandidata za snimane intervjue, koji su se održali krajem januara u prestonicama regiona i kandidati su odgovarali na ista pitanja. Nakon toga, snimci ovih intervjua bili su poslati izbornoj komisiji na procenu.

Na osnovu procene prijava i snimljenih intervjua, izborna komisija je izabrala 3 kandidata. Oni su bili pozvani u Tiranu na sastanak sa Upravnim odborom. Tokom sastanka Upravi odbor je intervjuisao preostala 3 kandidata i nakon nekoliko rundi glasanja, izabrao je pobednika.  U martu u Berlinu, Izborni odbor je konsenzusom potvrdio Đura Blanušu kao izabranog generalnog sekretara RKSM. Njegov mandat je počeo 3. aprila.

Bitno je pomenuti da je osnivanje RKSM započeto Berlinskim procesom još 2014. godine na Samitu lidera Zapadnog Balkana u Berlinu kada je istaknuta potreba za intenzivnijom saradnjom država regiona. Inicijativa je formalizovana avgusta 2015. godine kada je u Beču potpisana Zajednička deklaracija kojom se predviđa osnivanje RKSM. Države potpisnice su Srbija, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo. RKSM je formirana početkom 2017. godine a sedište je u Tirani.

Delokrug RKSM obuhvata projekte koji su usmereni i doprinose unapređenju raznolikosti i demokratskih vrednosti, jačanju održive regionalne saradnje među mladima i uspostavljanju novih odnosa među mladima u regionu zapadnog Balkana. Takođe će se baviti i podsticanjem pomirenja i konstruktivnih pristupa kulturi sećanja,  interkulturalnim učenjem, povećanjem regionalne mobilnosti i unapređenju evropskog duha saradnje, razumevanja i tolerancije. S toga, nema sumnje da je uloga Đura Blanuše kao generalnog sekretara od izuzetne važnosti za unapređivanje saradnje među mladima u regionu.

Povezani članci

Kukan i Flekenštajn dolaze u Srbiju: Mogu li da reše krizu kao u Makedoniji?

Aleksandar Ivković

[MLE] Konferencija o Berlinskom procesu, Evropi i Zapadnom Balkanu

EWB

Sadašnja metodologija ne daje rezultate, može li se novim modelima do bržeg pristupanja?

Sofija Popović