fbpx
European Western Balkans
Analize Izdvojeno

Ko je Marija Pejčinović Burić, nova ministarka spoljnih poslova Hrvatske?

Marija Pejčinović Burić; Foto: Federalno Ministarstvo Evrope, integracije i spoljnih poslova Austrije

ZAGREB – Hrvatski mediji su javili da je premijer Hrvatske, Andrej Plenković, najavio da će nova ministarka spoljnih poslova ove zemlje nakon odlaska Ive Stiera biti Marija Pejčinović Burić.

Nova ministarka spoljnih poslova Hrvatske je rođena 1963. godine. Završila je Ekonomski fakultet Univeriteta u Zagrebu gde je stekla zvanje diplomirane ekonomistkinje. Magistraturu je stekla na prestižnom Collège d’Europe koji radi u Brižu i Varšavi. Od novembra 2016. zaposlena u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslove Hrvatske kao državna sekretarka.

Bila je aktivno uključena u procesa pregovora o članstvu Hrvatske u Evropskoj uniji, te je u tom periodu obavljala niz dužnosti kao što su član Pregovaračke grupe Republike Hrvatske za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i EU, predsedavajuća Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i članica Pregovaračke grupe, pregovaračica za poglavlja 30 (Ekonomski odnosi sa inostranstvom), 31 (Spoljna, bezbednosna i obrambena politika), 34 (Institucije) i 35 (Ostalo).

Takođe, Pejčinović Burić je bila narodna poslanica u Saboru od 2008. do 2011. godine i za to vreme bila je predsednica delegacije Zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska – EU, predsednica delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, članica Odbora za evropske integracije, Spoljnopolitičkog odbora, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa EU, kao i članica ili zamenica člana u delegacijama Saobra u parlamentarnim skupštinama Saveta Evrope, Zapadnoevropske unije, Mediteranske unije. Bila je i predsednica Hrvatsko-američkog društva prijateljstva u Hrvatskom Sboru.

Srpskoj javnosti je poznata po tome što je bila deo PLAC projekta gde je radila kao glavni ekspert, tj. vođa tima. PLAC projekat (Policy and Legal Advice Centre) pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, putem unapređenja zakonodavnog procesa kao i procesa strateškog planiranja. Zadatak ovog projekta je da unapredi sistem harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruži podršku za pripremu zakona koji se usklađuju sa pravnim tekovinama EU, kao i da obezbedi valjano sprovođenje putem adekvatnih mehanizama za primenu tih zakona i odgovarajućih podzakonskih akata.

Ovaj projekat ima jedanaest prioritetnih oblasti koje odgovaraju pregovaračkim poglavljima 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), 5 (Javne nabavke), 7 (Pravo intelektualne svojine), 8 (Politika konkurencije), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika), 15 (Energetika), 23 (Pravosuđe i osnovna prava), 27 (Životna sredina), 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja), 32 (Finansijski nadzor).

Najvažniji partner i korisnik PLAC projekta je Kancelarija za evropske integracije, koja koordiniše usklađivanje sa pravom Evropske unije. Važni korisnici PLAC projekta su i resorna ministarstva i institucije koje su zadužene za proces usklađivanja u pojedinim prioritetnim oblastima.

Povezani članci

Grupa Socijalista i demokrata u EP: Novi parlament ruganje demokratiji, ne otvarati nova poglavlja dok se ona ne povrati

EWB

Mandić: Nema oblasti u kojoj smo više nazadovali nego u pravosuđu

EWB SCREENING

Cvijić: Potrebni novi Komesar i Direktorat za proširenje EU

EWB