fbpx
European Western Balkans
Društvo

Koalicija 27 o izveštaju Evropske komisije: Za životnu sredinu samo prelazna ocena

Najveće zagađenje vazduha uzrokovano je prekomernim emisijama suspendovanih čestica PM10 i PM2.5; Foto: Unsplash

BEOGRAD – Udruženje nevladinih organizacija Koalicija 27 saopštilo je danas da je u Izveštaju o evrointergraciji zemalja Zapadnog Balkana napredak Srbije u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena ocenjen kao izvestan, što znači da je Evropska komisija (EK) Srbiji dala prelaznu ocenu.

„Umesto ograničenog napretka od prošle godine u ovoj godini Srbija je stigla do izvesnog, a ako bi to bila ocena u školi, to bi bio napredak sa dva minus na dva“, kažu iz Koalicije 27.

Navedeno je da EK vidi napredak u tome da je Srbija usvojila dugoočekivanu Strategiju niskougljeničnog razvoja, da je napredovala u izradi Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i da je povećala investicije u zaštitu životne sredine.

„Da bi Srbija dalje napredovala i sa ocene dva prešla na ocenu tri trebalo bi da unapredi strukturu sektora zaštite životne sredine, da uskladi ključne nedostatke Zakona o planiranju i izgradnji sa međunarodnim standardima, uskladi Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu sa direktivama Evropske unije“, poručuju iz Koalicije 27.

Zaključili su da zaštita životne sredine od kvaliteta vazduha, zaštite prirode, klimatskih promena, otpada, buke, upravljanja vodama, šumama i horizontalnog zakonodavstva nisu na listi prioriteta institucija.

Koaliciju 27 osnovale su organizacije civilnog društva 2014. sa ciljem da prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju EU).

Povezani članci

Udruženja građana i novinara: Ispuniti zahteve protesta „Srbija protiv nasilja“

EWB

Revizija Akcionog plana za Poglavlje 23: Mnoge aktivnosti nisu sprovedene ni na papiru

EWB

Koje korake ka EU Srbija treba da pređe do 2025. godine?

EWB