fbpx
European Western Balkans
Društvo Izdvojeno

Koalicija PrEUgovor: Na 179 pitanja dobili smo 0 odgovora

Logo koalicija prEUgovor; Foto: PrEUgovor

BEOGRAD – Nakon konferencije koalicije PrEUgovora na kojoj je predstavljen izveštaj o napretku u poglavljima 23 i 24, istaknuto je da u prethodnom periodu nije došlo do suštinskog napretka u sprovođenju reformskih procesa u ovim poglavljima, usledila je reakcija Ministarstva za evropske integracije.

Ministarstvo je u saopštenju objasnilo da prilikom izrade ovog Izveštaja nisu bili kontaktirani te da bi koaliciji objasnili da su “potpuno svesni svih rokova koji su istekli ali i onih koji su dostignuti, svih mera koja su trebale da budu sprovodene”.

Usledilo je novo saopštenje koalicije koje prenosimo u celosti.

“Čitajući izjavu Ministarstva za evropske integracije i Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, objavljenu na sajtu ministarstva, koalicija prEUgovor izražava zadovoljstvo što se izveštaj koalicije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 sa pažnjom razmatra unutar državnih institucija zaduženih za evrointegracije.

Ipak, koalicija prEUgovor podseća da je Pregovaračkom timu 20. marta 2017. godine poslala spisak od 179 pitanja koja se odnose na podatke potrebne za ocenu efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja koja se tiču pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Pregovarački tim nije odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja, niti nas je uputio gde bismo konkretno koju informaciju mogle da nađemo. Tražene informacije nisu dostupne na stranicama nadležnih ministarstava, a zabrinjavajuće je što nisu dostupni čak ni podaci koji bi prema važećim propisima morali biti javni. Neke od njih prEUgovor nije dobio ni po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Iako se koalicija prEUgovor zalaže za saradnju i dijalog, ostaje pri stavu da je nezavisno praćenje ključna uloga civilnog društva. Takođe smatramo da sve informacije korisne za ocenu napretka Srbije u procesu evrointegracija moraju biti dostupne, ne samo koaliciji prEUgovor ili Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, već svim organizacijama civilnog društva i celokupnoj javnosti”, navodi se u saopštenju.

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana 2013. godine radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Povezani članci

Srbija nije sused, već deo Evrope

Filip Lukić

Srbija ima veliki potencijal za budući razvoj ribarstva

EWB

[EWB intervju] Grubješić: Potreban nam je dijalog na svim nivoima

Vuk Velebit