Koizvestioci Saveta Evrope za Srbiju duboko zabrinuti zbog finanijskih istraga protiv medija i OCD

Savet Evrope; Foto: CoE

STRAZBUR – Duboko smo zabrinuti zbog informacije da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija Republike Srbije pokrenula finansijsku istragu protiv više od 50 istaknutih aktivista, nevladinih organizacija i istraživačkih medija, uključujući i Inicijativu mladih za ljudska prava, kojoj je 2019. godine dodeljena nagrada Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u oblasti ljudskih prava “Vaclav Havel“, izjavili su koizvestioci za Srbiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Ijan Lidel-Grendžer i Pjero Fasino.

 “Zdravoj demokratiji su potrebni dinamično civilno društvo i nezavisni mediji koji mogu da funkcionišu u sigurnom okruženju. Nevladine organizacije i istraživački mediji doprinose osiguravanju pouzdanog nadzora nad javnim institucijama, što omogućava da funkcioniše sistem  provere i uravnotežavanja između grana vlasti koji je neophodan u demokratskom društvu”, istakli su oni.

Prema njihovim rečima, iako je transparentnost svih organizacija i insitucija legitiman i neophodan zahtev, svaka istraga treba da bude čvrsto utemeljena, zasnovana na jasnim i pravnim kriterijumima.

“Pozivamo vlasti Srbije da se suzdrže od bilo kakvih poteza koji bi mogli da predstavljaju zastrašivanje ili da dovedu do neosnovane kriminalizacije ovih organizacija”, zaključuju koizvestioci.