fbpx
European Western Balkans
Region

KOMS: Srbija je postala jedina potpisnica u RYCO-u koja u UO ima dva predstavnika države

Regionalna kancelarija za saradnju mladih; PHOTO: RYCO

Saopštenje KOMS-a povodom postavljanja kandidata zaposlenog u MOS-u kao nezavisnog omladinskog predstavnika Srbije u Upravnom odboru RYCO

BEOGRAD — Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) izdala je saopštenje u kome navodi da je tokom izbora za nezavisnog omladinskog predstavnika Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) došlo do neregularnosti i kršenja načela transparentnosti, te da je na tu poziciju postavljen Jagoš Stojanović, koji je zaposlen u Ministarstvu omladine i sporta.

“Odabirom Jagoša Stojanovića na ovu poziciju,  Srbija je postala jedina potpisnica u RYCO-u koja u Upravnom odboru ima dva predstavnika institucija, obesmišljavajući princip komenadžmenta – zajedničkog upravljanja omladinskih predstavnika i predstavnika institucija, prema kome je RYCO bio jedinstven primer dobre prakse aktivnog učešća mladih u donošenju odluka,” navodi se u saopštenju KOMS-a od 21. oktobra.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) osnovana je 2016. na samitu Berlinskog procesa u Parizu, kada je šest država Zapadnog Balkana potpisalo sporazum koji je označio početak ovog nezavisnog institucionalnog mehanizma “sa ciljem promovisanja duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe razmene mladih.”

U statutu RYCO jasno se navodi da Upravni odbor čine po dva predstavnika svake države, od kojih je jedan predstavnik vlade zadužen za omladinsku politiku, a drugi je omladinski predstavnik.

Omladinski predstavnik Srbije u Upravnom odboru bira se “na transparentan, inkluzivan i demokratski način u saradnji sa omladinskim predstavnicima.” U procesu učestvuju tri omladinske organizacije — KOMS, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM). Selekciona komisija koju čine ove tri organizacije tokom ovogodišnjeg izbora nije uspela da dođe do konsenzusa o izboru jednog od tri kandidata koji su ušli u finalnu fazu procesa selekcije, te je 10. avgusta obavestila o tome Ministarstvo omladine i sporta.

KOMS je 22. avgusta uputio Ministarstvu Zahtev za informacije od javnog značaja o radnom angažmanu kandidata za UO RYCO, Jagoša Stojanovića, u Ministarstvu omladine i sporta. Kako nisu dobili odgovor, žalili su se Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Konačno, 26. septembra Ministarstvo je dostavilo ugovor Jagoša Stojanovića sa Ministarstvom omladine i sporta, počev od 25. oktobra 2021. godine.

“Kandidat je informaciju o svom angažovanju u Ministarstvu prikrivao tokom procesa selekcije, ne navodeći je u svojoj biografiji, niti tokom intervjua, a Krovna organizacija mladih Srbije je do ovog podatka došla putem Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Da ova informacija ne predstavlja sukob interesa, bila bi transparentno istaknuta, te se do nje ne bi dolazilo preko Poverenika. Iz ovog razloga dodatno smatramo proces izbora omladinskog predstavnika netransparentnim i nelegitimnim,” objašnjeno je u saopštenju KOMS-a.

KOMS i NAPOR su 30. septembra uputili dopis Ministarstvu, tražeći isključenje pomenutog Jagoša Stojanovića iz procesa selekcije na osnovu sukoba interesa. Ministarstvo je zanemarilo mišljenje dve od tri organizacije koje učestvuju u procesu selekcije omladinskog predstavnika i 10. oktobra obavestilo je Sekretarijat RYCO da je na tu poziciju postavljen, tj. u “transparentnom i participativnom” procesu izabran kandidat Jagoš Stojanović.

U saopštenju KOMS-a se takođe navodi da Ministarstvo nije uputilo odgovor na dopis KOMS-a i NAPOR-a, te da je “sednica Saveta za mlade zakazana za 21. oktobar, odložena par dana nakon raspisivanja i KOMS nije imao priliku da nominuje ovu tačku dnevnog reda na sednici, zatraži odgovor na dopis od 30. septembra i dobije bilo kakvo objašnjenje od Ministarstva omladine i sporta.”

KOMS je naglasio da ovim saopštenjem ne želi da obeshrabri mlade koji rade u institucijama da učestvuju u procesima poput ovog, već da ih “zaštiti od tokenizacije i zavisnog odnosa u kome bi mogli da ostanu bez posla ako imaju drugačije mišljenje.”

“Omladinski predstavnik u Upravnom odboru RYCO mora biti autentičan predstavnik mladih, nezavistan i autonoman u svom odlučivanju, poštujući zakone Republike Srbije i mišljenja mladih i njihovih predstavnika. U situaciji u kojoj je ministar omladine poslodavac omladinskom predstavniku, smatramo da nema mesta za njegovo nezavisno odlučivanje u Upravnom odboru, koje je u interesu mladih,” zaključuje se u saopštenju.

Zbog svega navedenog, Krovna organizacija mladih Srbije istakla je tri zahteva: Momentalno razrešenje imenovanog omladinskog predstavika u RYCO Jagoša Stojanović; Ponavljanje procesa selekcije omladinskog predstavnika u RYCO, uz osiguravanje maksimalne transparentnosti i regularnosti procesa selekcije; kao i Revidiranje Memoranduma o saradnji i unapređenje procesa selekcije omladinskog predstavnika u Upravnom odboru RYCO, kako bi se osigurala nezavisnost i autonomnost omladinskog predstavnika Srbije u UO RYCO.

Povezani članci

Kurc: Produbljivanje regionalne saradnja važno za put u EU

EWB

EuroBlic: EU razmatra mogućnost uvođenja sankcija Dodiku

EWB

Blanuša: U Trstu priznanje za povezivanje mladih u regionu

EWB