fbpx
European Western Balkans
Društvo

Konvent: Cenite informacije koje dolaze od civilnog društva

Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji

BEOGRAD – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (EU) saopštio je danas da je neophodno je da Vlada Srbije i Pregovarački tim za članstvo Srbije u EU pokažu da cene informacije o stanju na terenu koje organizacije civilnog društva prikupljaju godinama, kao i to što ukazuju šta treba unaprediti i tako doprinose boljem razumevanju reformi.

Nacionalni konvent o EU reagovao je na pismo Ministarstva za evropske integracije i Pregovaračkog tima, kojim se u negativnom tonu komentariše izveštaj koalicije prEUgovor oko nedostatka napretka u reformama u poglavljima 23 i 24.

Konvent podseća da je saradnja države i civilnog društva oblast predviđena političkim kriterijumima za članstvo u EU, a detaljnije opisana u Smernicama EU za podršku civilnom društvu u regionu proširenja 2014-2020, navodi se u saopštenju.

U tom smislu, praćenje napretka država u pregovaračkom procesu podrazumeva ostvarivanje niza uslova koji treba da obezbede podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva kako bi ono istovremeno ostvarilo i proaktivnu i korektivnu ulogu na putu ka punom članstvu u EU.

Ujedno, ukazujemo da je dostupnost informacija od javnog značaja univerzalni princip garantovan ne samo domaćim propisima, već i praksom Evropskog suda za ljudska prava, ističe Nacionalni konvent.

Na tim principima osnovan je i Nacionalni konvent o EU i uspostavljen dijalog sa Narodnom skupštinom, Vladom i Pregovaračkim timom o svim aspektima pristupanja Srbije EU.

Nacionalni konvent se od osnivanja zalaže za punu otvorenost procesa pregovora sa EU, dostupnost dokumenata u skladu sa zakonima i punu uključenost svih društvenih aktera, organizacija civilnog društva, privrede, akademske zajednice i građana i njihovih asocijacija.

Sve organizacije civilnog društva, mediji i građani imaju legitimno pravo da traže i dobiju informacije o toku pregovora sa EU, kao i da dobiju podatke na osnovu kojih Vlada, njena tela ili Pregovarački tim daju ocenu o ispunjenosti mera iz akcionih planova.

Akcioni planovi za pregovore sa EU su dostupni javnosti i to je pozitivna praksa koja je ustanovljena u Vladi i uz punu podršku Pregovaračkog tima i ministarstava koje ovaj proces sprovode, podseća Nacionalni konvent.

Takva praksa je izuzetno korisna i nju Nacionalni konvent u potpunosti podržava, kako bi se građanima objektivno predstavili efekti pregovora.

Potrebno je, takođe, učiniti dostupnim i informacije o konkretnim aktivnostima, rezultatima, propustima, sredstvima, zaduženim telima i osobama. Odnos prema alternativnom izveštavanju civilnog društva o napretku Srbije tokom pregovora sa EU u okviru konkretnih Poglavlja, koje civilno prati i nadzire, treba da bude primeren svrsi pregovora, ali i ciljevima civilnog društva da na konstruktivan način doprinese kvalitetu i brzini reformi koje Vlada kreira i sprovodi.

Nacionalni konvent ostaje otvoren za nastavak dijaloga i debate o svim preporukama civilnog društva, na demokratskim i principima dobre prakse jer je to jedini način da se naše pregovaračke pozicije i politike oblikuju i primenjuju u interesu građana i privrede Srbije.

Povezani članci

Otvoren Festival evropskog filma u Nišu

EWB

Miščević, Dragojlović: Važno učešće civilnog društva u procesu pristupanja Srbije EU

Marina Zec

NKEU povodom Dana Evrope: Graditi konsenzus o daljem razvoju društva u okviru evropskih vrednosti

EWB