fbpx
European Western Balkans
Pregovori

Konvent komentarisao Pregovaračku poziciju za Poglavlje 6

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU; Foto: Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

Radnoj grupi Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava, kojom koordinira Pravni fakultet Univerziteta Union, predstavljena je Pregovaračka pozicija Srbije. Bila je to prilika da članovi Konventa sa druge strane, iznesu svoje stavove, mišljenja i preporuke, kao i da diskutuju sa predstavnicima Vlade i Pregovaračkog tima o svim pitanjima iz oblasti koju obuhvata ovo Poglavlje.

Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima rekla je da je Srbija odlučna da prihvati sve norme iz ovog poglavlja kako bi se harmonizovala do trenutka stupanja u članstvo EU.

“Jednostavno je poglavlje, ne očekujemo veće probleme i o ovom poglavlju se od starta pregovara. Očekujemo da bude otvoreno tokom predsedavanja Estonije, u drugoj polovini ove godine.”

Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede, zamenik šefa Pregovaračke radne grupe, predstavio je detaljno namere Srbije da se harmonizuje sa propisima i praksom u ovoj oblasti sa EU.

On je ocenio da “Pregovaračka pozicija predstavlja usaglašeni test sa Evropskom komisijom i resornim ministarstvima uključenim u Poglavlje 6.” On je predstavljajući sadržaj Pregovaračke pozicije, rekao da ona ima četiri dela i sadrži izjavu da prihvatamo pravne tekovine EU od momenta stupanja u članstvo EU. Ovo poglavlje podeljeno je na dve podoblasti: pravo privrednih društava i korporativno računovodstvo i revizija.

“U oblasti prekograničnog spajanja privrednih društava Srbija nije usklađena sa EU i tu nas očekuje izmena zakonodavnog okvira, kako bismo usvojili osnovna načela i principe. Kada je reč o registrima, delimično smo usklađeni i očekuje nas samo tehničko usklađivanje. Takođe, čeka nas da usvojimo i odredbe o evropskom privrednom društvu i Evropskoj ekonomskoj interesnoj grupaciji u okvire Zakona o privrednim društvima,” precizirao je Vučković.

Aleksandar Janjušević, Rukovodilac Grupe za računovodstvo i reviziju u MFIN rekao je obrazlažući sadržaj pregovaračke pozicije da je “korporativno računovodstvo (finansijsko izveštavanje) regulisano  zakonom i podzakonskim aktima u skladu sa ranijim propisima EU, ali su donete nove EU Direktive, pa je potrebno dodatno usklađivanje koje podrazumeva minimum formulara potrebnih za finansijsko izveštavanje. Registar finansijskih izveštaja je sada potpuno elektronski. Smanjeni su troškovi a povećan nivo pravne sigurnosti.”

Kada je reč o eksternoj reviziji finansijskih izveštaja svih velikih pravnih lica i svih koji imaju prihod preko 4,4 miliona evra i koji se  nalaze pod posebnim finansijskim nadzorom, primena propisa koji su već usklađeni sa EU u poslednje četiri godine je evidentna.

“Tako je u našoj zemlji izrečeno 25 mera zbog metodologije i nepoštovanja međunarodnih standarda revizije. Jednom društvu za reviziju je oduzeta dozvola zbog nepoštovanja standarda revizije,” kazao je Janušević.

Ovim Poglavljem reguliše se način vršenja revizije i uvodi se nezavisna kontrola od 2014. godine. “Nakon 2 godine od primene ni neke države EU se nisu uskladile zbog visokih profesionalnih zahteva  za ljude koji ovaj posao rade. Do stupanja u članstvo bićemo usklađeni u potpunosti sa pravnom tekovinom i praksom koja postoji u EU,” dodao je on.

Sanja Danković, članica Pregovaračkog tima, posebno je naglasila međusobne veze i uticaje ovog poglavlja sa pregovaračkim poglavljima 20 (preduzetništvo i industrijska politika) 9 (finansijske usluge), i 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj).

“U pregovaračkom poglavlju 6 treba da definišemo  pravni okvir tako da sa jedne strane pristupamo EU ali istovremeno je potrebno imati na umu i domaći teren i kako da to što prihvatimo primenimo na način da se dobije stvarni efekat. Mi veliki deo standarda već primenjujemo.”

U ime Radne grupe Konventa za Poglavlje 6, stavove i mišljenja izneo je prof. dr Zlatko Stefanović, sa Pravnog fakulteta Union i koordinator Radne grupe. Predlozi su pažljivo razmotreni i diskusija o njima biće nastavljena na narednim sednicama ove radne grupe Konventa sa predstavnicima Vlade i Pregovaračkog tima.

Sednicu Odbora za evropske integracije je vodio predsednik Nenad Čanak, koji je u zaključku istakao važnost mišljenja i sugestija koje dolaze od civilnog društva za dalje praćenje promena na putu evropskih integracija i primene onoga što se preuzima kao obaveza države u toku ovog procesa. Takođe, naglasio je i važnost uloge civilnog društva i u procesu izmene zakona, kao i u vršenju kontrolne funkcije samog Parlamenta nad radom Vlade.

Sastanku je prisustvovala i koordinatorka Konventa, Nataša Dragojlović, koja je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da postoje brojne teme o kojima će novoosnovana Radna grupa Konventa za Poglavlje 6 diskutovati i pozdravila spremnost Odbora za evropske integracije da produbi raspravu oko budućih zakonskih rešenja, kao i spremnost Pregovaračkog tima da uvaži mišljenja civilnog društva okupljenog u Konventu.

Povezani članci

Savet za stabilizaciju i pridruživanje danas u Beogradu

EWB

Civilno društvo protiv nove uredbe Ministarstva odbrane

EWB

Poledica: Ove godine otvaranje još dva poglavlja – 14 i 21

EWB