fbpx
European Western Balkans
Društvo

Konvent uputio pismo ministarki pravde: Šta je cilj javne rasprave o Ustavu?

Foto: NKEU

BEOGRAD – Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23 uputila je danas otvoreno pismo ministarski pravde Neli Kuburović povodom javne rasprave o radnoj verziji amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa.

U pismu koje je potpisao koordinator Konventa Milan Antonijević od Ministarstva pravde je zatraženo da u najkraćem roku, pre održavanja drugog okruglog stola povodom predloženih amandmana, 19. februara u Novom Sadu, pojasni cilj javne rasprave koja bi trebalo da traje do 8. marta.

“Da li postoji jasan cilj čijem postizanju se teži organizovanjem javne rasprave u pogledu nacrta amandmana na Ustav kada se istovremeno izjavljuje da će se u obzir uzeti samo pisani komentari sa konkretnim predlozima za izmenu nacrta amandmana, dok je rok za dostavljanje pisanih komentara 8. mart, a javna rasprava o amandmanima se okončava 5. marta”, prvo je pitanje Konventa.

To telo takođe pita zašto se nacrtom amandmana izašlo daleko van strateških okvira preuzetih Poglavljem 23.

Konvent se interesuje i zašto je nacrt amandmana suprotan rešenjima iz Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu koju je 2014. godine usvojila Komisija za reformu pravosuđa, kao i zašto Ministarstvo pravde nije, kako se navodi, uvažilo ni pismeno ni usmeno iznete predloge strukovnih udruženja tokom konsultacija o izmenama Ustava 2017. godine.

“Zašto Ministarstvo pravde nije uvažilo argumentaciju strukovnih udruženja i organizacija koje se bave pravosuđem i ljudskim pravima, iznetu i usmeno i pismeno tokom konsultacija 2017. godine, da bi se upravo takvim rešenjima kakva su sadržana u nacrtima amandmana pravosuđe dalje politizovalo i činilo zavisnim od politike”, navodi se u pismu Konventa.

Konvent, inače, smatra da predloženim amandmanima nije uvaženo ni mišljenje Venecijanske komisije iz 2007. godine i pita zbog čega je tako.

Takođe, Konvent zanima i da li su, i ako nisu – zašto nisu, članovi radne grupe Ministarstva pravde koja je sačinila nacrt amandmana pozvani da učestvuju na okruglim stolovima u okviru javne rasprave o nacrtu amandmana.

Konvent konačno smatra da je, imajući u vidu pravnu prirodu Ustava, potrebno postići širok konsenzus medu relevantnim subjektima.

Povezani članci

Civilno društvo u borbi protiv korupcije – iskustva iz „stare“ Evrope

EWB

Otvoren četvrti Bezbednosni seminar za mlade lidere

EWB

Javno čitanje izveštaja Evropske komisije: Srbija stagnira na putu ka EU

EWB