Međuvladina konferencija sa Srbijom zakazana za 20. jun?

Predstavnica Malte – države koja predsedava Savetom EU, Helena Dali izjavila je tokom plenarne rasprave o Rezoluciji o Srbiji u EP, da će EU nastaviti da prati napredak u Srbiji „posebno kada je u pitanju oblast vladavine prava i dijalog Beograda i Prištine, ali i u drugim bitnim oblastima“, i obvestila EP da će je Međuvladina konferencija sa Srbijom zakazana za 20. jun.