fbpx
European Western Balkans
Politika

Mekalisterov izveštaj: Srbija preduzela važne korake ka usklađivanju sa standardima EU

Dejvid Mekalister; Foto: Evropski parlament

BRISEL – Srbija je na putu ka EU i u poslednjih 12 meseci preduzela je važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima, poručio je danas izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister predstavljajući nacrt svog izveštaja o Srbiji poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

Izvestilac za Srbiju i predsedavajući Spoljnopoltičkim odborom Evropskog parlamenta u prvom predstavljanju nacrta svog izveštaja o Srbiji kaže da izveštaj ima pet ključnih poruka.

Kao prvu, Meklister je naveo dalji napredak zemlje u oblasti razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, obezbeđivanje ekonomskog rasta i očuvanje makroekonomske i monetarne stabilnosti. ”Pristupanje EU zavisi od učinaka koji se ogledaju u usvajanju i punoj primeni neophodnih reformi. Pristupanje Unije nisu datumi, već rezultati i iskreno se nadam da će Srbija nastaviti put ka članstvu i u narednim mesecima”, kaže Mekalister.

Kao drugu ključnu poruku Dejvid Mekalister navodi da je vladavina prava u srcu pristupnih pregovora i da je napredak u toj oblasti neophodan za približavanje Srbije EU. ”Iako Beograd pokazuje jasnu opredeljenost da reši neka od pitanja, važno je da se pojačaju napori, posebno u cilju obezbeđenja nezavisnosti pravosuđa i celokupnog pravosudnog sistema, i da se bezuslovno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala”, kaže Mekalister.

Medijske slobode moraju da budu garantovane i u narednoj godini situacija u medijima u Srbiji mora se popraviti, treća je poruka Dejvida Mekalistera. ”Svi se salžemo u ovom Odboru da je sloboda medija u srcu demokratije. Ona se ne može postići samo usvajanjem zakona, već i stvaranjem pozitivne atmosfere za medije”, podvlači Mekalister.

U svojoj četvrtoj poruci izvestilac za Srbiju konstatuje da država nastavlja angažman na normalizaciji odnosa sa Kosovom i da na inicijativu predesednika Aleksandra Vučića vodi unutrašnji dijalog. ”I Kosovo i Srbija treba sada da rade na punoj implementaciji svih već postignutih sporazuma i to u dobroj veri i na vreme. Formiranje Asoscijcije/Zajednice srpskih opština je prioritet, a mora se rešiti i pitanje energetike između dve strane”, navodi izvestilac.

Petu poruku Mekalister je uputio srpskom Parlamentu i pozvao na da efikasan nadzor izvršne vlasti u zemlji. Naglasio je da se transprentnost, sveobuhvatnost i kvalitet zakonodavnih procesa mora povećati, a korišćenje hitnih procedura smanjiti. ”Narodna skupština mora aktivno da preuzme svoju ulogu u raspravi i nadzoru zakona”, zaključio je Dejvid Mekalister.

On je pozvao Srbiju da ne odlaže rad na obavezi postepenog usklađivaja spoljne i bezbednosne politike sa politikom EU.

Poslanici AFETA do 30 avgusta mogu da ponose amandamne na nacrt izvešataja o Srbiji. Nacrt bi trebalo da bude usvojen na Spoljnopolitičkom odboru u oktobru, a Evropski parlament bi u novembru trebalo da glasa i usvoji ziveštaj o Srbiji.

Povezani članci

Fon der Lajen za istovremeno odvijanje pristupanja i reformu procesa

Tanjug

Vučić prmio akreditive šefa Delegacije EU

EWB

Evropski poslanici traže od Evropske komisije međunarodnu istragu o izborima

EWB