fbpx
European Western Balkans
Image default
Izdvojeno Mišljenja

Mladi danas: Stasavanje građana i ostvarivanje ljudskih prava

Tokom protekle dve godine, mladi ljudi širom Evrope i Srbije suočili su se sa suženom mogućnosti izbora kao posledicom pandemije COVID-19. Mnoge lične težnje i planovi su ostali neostvareni, mnoga iskustva neiskorišćena i mnogi snovi neostvareni.

Omladinske grupe i organizacije koje rade za mlade i sa mladima bile su naročito teško pogođene. Mnoge aktivnosti nisu mogle da se održe. Smanjeno je finansiranje i podrška. Uprkos činjenici da vannastavne aktivnosti, slobodno vreme, kulturne i sportske aktivnosti, radionice i seminari, školske razmene i kampovi jesu i moraju da ostanu neophodni deo odrastanja. One su element u procesu nastanka građanina/ke, razvijanja ličnosti i interesovanja van formalnih obrazovnih okvira i porodice.

Ovogodišnji Dan ljudskih prava, koji se obeležava 10. decembra, jeste podsetnik da nikada nije prerano da ljudska prava uvedemo u svakodnevni život građana – i nikada nije prekasno da pokušamo i popravimo štetu izazvanu pandemijom, zatvaranjem i društvenom izolacijom mladih ljudi. Jedan od ključnih prioriteta Saveta Evrope u Srbiji u 2023. godini biće ponovno osmišljavanje i jačanje mogućnosti za mlade da učestvuju u demokratskom obrazovanju o ljudskim pravima. Uz podršku Belgije biće organizovan niz aktivnosti sa tim ciljem.

Dvadesetogodišnjica članstva Srbije u Savetu Evrope u 2023. godini, biće odlična prilika da se ojača  pristup demokratiji i obrazovanju o ljudskim pravima za današnje mlade. Ovaj važan posao obrazovanja o ljudskim pravima sa omladinskim sektorom, Odeljenje za mlade Saveta Evrope je započelo mnogo pre nego što je Srbija pristupila organizaciji 2003. godine, a mi ćemo nastojati da u potpunosti iskoristimo mnoštvo proizvedenih materijala i dobrih praksi.

Naš praktični rad u Srbiji 2023. godine biće zasnovan na priručniku „Kompas“ i na Povelji Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

„Kompas“, priručnik za obrazovanje mladih o ljudskim pravima, biće preveden na srpski jezik i dostupan stručnjacima u formalnom i neformalnom obrazovanju. Omladinski lideri, edukatori i omladinski radnici biće obučeni za uvođenje obrazovanja o ljudskim pravima u omladinske projekte i aktivnosti zasnovane na priručniku. Štaviše, kroz naše različite projekte u zemlji, mladi ljudi će biti senzibilisani za ljudska prava i raznolikost u aktivnostima na terenu. Na tome ćemo raditi zajedno sa Ministarstvom omladine, mrežom Saveta omladinskih organizacija, uključujući Nacionalni savet za mlade Srbije (KOMS), i centrima poput „Ekocentra Radulovački“ u Sremskim Karlovcima, koji je dobio oznaku kvaliteta Saveta Evrope za omladinske centre  2015. godine.

Od 1972. godine, kada je počeo da radi sa mladima, Savet Evrope je bio glavna pokretačka snaga razvoja omladinske politike i demokratskog omladinskog rada u Evropi. Zahvaljujući svom pionirskom sistemu zajedničkog upravljanja u partnerstvu  sa mladima, 46 država članica i mladi ljudi zajedno rade na negovanju demokratskih, inkluzivnih i miroljubivih društava širom Evrope. Naredna godina biće prilika da se fokusiramo na Srbiju – da osnažimo mlade ljude u zemlji i da ih uključimo u ovaj uzbudljiv i razvojni proces tokom kojeg će uspostaviti nove kontakte, naučiti nove veštine i pronaći nove prijatelje.

Naša je odgovornost da ohrabrimo i podržimo mlade ljude da postanu aktivni građani i građanke Evrope koji se zalažu za ljudska prava svih.

Povezani članci

Izborni dan pun neregularnosti, iako rezultat nije bio neizvestan

Aleksandar Ivković

Vučić i Tači: Puna primena sporazuma o pravosuđu

EWB

Bregzit debakl: Šta sada?

Strahinja Subotić