fbpx
European Western Balkans
Društvo

Nacrt zakona o azilu – usklađivanje sa pravom EU

BEOGRAD – Nacrt novog zakona o azilu i privremenoj zaštiti koji srpsko zakonodavstvo u potpunosti usklađuje sa evropskim, glavni je rezultat dvogodišnjeg projekta “Podrška nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji” rekao je danas tokom predstavljanja rezultata tog projekta načelnik Uprave granične policije Milenko Božović.

“Očekujemo da taj zakon bude usvojen vrlo brzo u skupštinskoj proceduri. On predviđa da smo apsolutno sve raspoložive direktive Evropske unije implementirali u taj nacrt”, rekao je Božović novinarima.

Kako je objasnio, konkretne dobrobiti Zakona su ubrzana i pojednostavljena procedura na svim graničnim prelazima i skraćene rokove koji do sada nisu postojali

“Očekujemo efikasniji sistem zaštite i pokazujemo da smo zemlja koja uvažava sve evropske standarde i principe na putu ka EU”, kaže Božović.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da je ovaj projekat počeo u septembru 2015. godine, nekoliko meseci nakon što je izbeglička kriza “uveliko uzdrmala” Srbiju i EU, i mnogo ljudi prošlo Balkanskom rutom.

To je, prema njegovim rečima, omogućilo da se u relanom vremenu, paralelno sa migrantskom krizom, ispravljaju nedostaci i nalaze najbolja rešenja.

Najvažniji doprinos iz ovog projekta je, saglasio se on sa Božovićevim rečima, usaglašavanje sa evropskim zakonima, odnosno set od pet novih zakona koji uređuju oblast migracije i azila.

Napredak je, ističe Cucić, napravljen i u institucinalnom smislu, odnosno, unapređen je rad institucija koje se bave pitanjima tražilaca azila i maloletnih tražilaca azila bez pratnje.

Treće, ističe komesar, unapređen je i kapacitet rada na terenu, kako bi se postigao najveći mogući nivo spremnosti.

Cucić napominje da je projekat pomogao i uspostvljanju “dnevnih veza” sa Švedskom agencijom za migracije.

“To ljudima iz zanata znači da čovek koji radi u švedskom bordu može da pozove bilo koga od naših poverenika i ljudi iz granične policije i odseka za azil i trenutno proveri podatke o čoveku, situaciji i njegovoj porodici”, rekao je Cucić dodajući da je to veoma važna stavka kako se ne bi čekalo mesecima da to prođe diplomatskim putem.

Projekat je podržala i Švedska agencija za migracije, a švedski ambasador Jan Lundin kaže da je njegova zemlja Srbiji “dala savete” o praksi koja se sprovodi kada u zemlju dolaze azilanti i deca.

“Švedska je pre par godina primala preko 160.000 zahteva za azil i to je bio veliki izazov za nas a sada smo podelili iskustva što se takvih situacija tiče”, rekao je Lundin.

Projekat “Podrška nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji” finansirala je Evropska unija a sproveli Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Švedska agencija za migracije, Služba za integraciju i naturalizaciju Holandije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije.

Povezani članci

Panel “Mogućnosti i ograničenja civilnog društva kao kontrolora vlasti u procesu pristupanja Srbije EU”

EWB

Održana promocija publikacije o Berlinskom procesu u Beogradu

EWB

Flesenkemper: Raste vera u saradnju srpskih vlasti i EU

EWB