fbpx
European Western Balkans
Društvo Izdvojeno

NKEU priprema sveobuhvatan izveštaj o merama Vlade tokom vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD – Vanredno stanje u Srbiji usled pandemije COVID-19 obeležile su brojne mere koje su na direktan način uticale na institucije, na primenu demokratskih principa, ali i odstupanje od istih. Stoga je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) najavio objedinjeni monitoring izveštaj o merama Vlade koje su donesene tokom vanrednog stanja.

NKEU prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Prvenstveno se uspostavlja kao telo za posebnu saradnju Narodne skupštine i civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju, koje čini Programski savet, preko 20 radnih grupa sa više od 700 članica, uži stručni tim i sekreterijat.

Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 23 i savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava YUCOM, Jovana Spremo objašnjava da će se izveštaj sastojati iz četiri celine – politički kriterijumi, vladavina prava i osnovne slobode, ekonomski kriterijumi, i socijalna politika.

“Prva celina će se odnositi na one mere koje su se ticale demokratije, rada i mera Narodne skupštine, zatim na obustavljanje izbornog procesa i sam rad civilnog društva. U drugoj celini koja se tiče vladavine prava i osnovnih sloboda će se videti na koji način su reagovale institucije u odnosu na mere koje je Vlada predložila. Takođe, druga celina će obuhvatiti način na koji su određene slobode bile ugrožavane, koliko je ograničavanje sloboda bilo srazmerno i da li je bilo adekvatnog odgovora od strane vlasti na apele civilnog društva”, objašnjava Spremo.

Ona dodaje da se treća komponenta odnosi na ekonomske kriterijume, a četvrta na socijalnu politiku, odnosno način na koji je Vlada odgovarala na potrebe određenih socijalno ugroženih kategorija, prava radnika, zapošljavanje i slično.

Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 19 koje se bavi socijalnom politikom i zapošljavanjem, Nataša Vučković iz Fondacije Centar za demokratiju ističe da je ova Radna grupa intenzivno pratila uticaj pandemije na zaposlenost, zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, te položaj posebno osetljivih grupa i njihovu zaštitu i informisanost tokom pandemije.

„Članice Radne grupe su objavile nekoliko relevantnih analiza. Radna grupa je imala dva sastanka tokom poslednjih mesec dana tokom kojih su razmenjene informacije i definisane preporuke. Na osnovu svih tih aktivnosti Fondacija Centar za demokratiju priprema jedan objedinjeni prikaz situacije koju je prouzrokovala pandemija na oblasti koje Radna grupa inače prati u okviru svog delovanja. S obzirom na prioritet koji smo dali praćenju i situacije u zdravstvu i u ustanovama socijalne zaštite, izveštaj grupe sadržaće i osvrt na stanje u ovim oblastima“, objašnjava Vučković.

S obzirom na to da sve članice Radnih grupa imaju ustaljen rad reagovanja u određenim oblastima za koje su stručne, Programski savet NKEU doneo je odluku da Radne grupe prikupljaju informacije od članica o njihovom delovanju tokom vanrednog stanja. Članice su aktivno radile na praćenju primene mera i beleženju svih problema koji su se dešavali u vezi sa merama. Sveobuhvatni monitoring izveštaj će predstavljati informacije prikupljene od svih članica o njihovom delovanju i odgovorima na potencijalna kršenja ljudskih prava i određenih sloboda zbog implementacije mera, ili zbog nedostataka koje su same mere imale.

Spremo objašnjava da je dodatna vrednost izveštaja to što će sve što se desilo tokom vanrednog stanja biti dostupno na jednom mestu.

“U izveštaju će biti dostupno sve ono na šta se do sada ukazivalo – problematika nefunkcionisanja Narodne skupštine do skoro poslednjeg momenta u vanrednom stanju, način na koji je ono proglašeno, položaj civilnog društva, položaj medija, koje su to mere ugrozile dodatno određena prava bilo da govorimo o slobodi kretanja, slobodi okupljanja, šta je bilo srazmerno šta nije, kako je izgledalo pravo na pravično suđenje, kako se reagovalo na probleme određenih ranjivih grupa poput osoba sa invaliditetom, lica koja su u procesu dobijanja azila i migracija i slično”, naglašava Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 23.

Izveštaj je trenutno u izradi i biće dostupan krajem meseca.

Povezani članci

Skat: Raspravljati o NATO jedino činjenicama

EWB

Austrija će nastaviti pozitivan trend odnosa EU prema Zapadnom Balkanu

EWB

Srbija i NATO: Pomoć u pripremi za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama

Katarina Anđelković