fbpx
European Western Balkans
Politika Некатегоризовано

NKEU: Vanredno stanje doprinelo daljoj polarizaciji političke scene u Srbiji

Dom Narodne skupštine; Foto: Wikimedia Commons

BEOGRAD –  Pandemija COVID-19 ukazala je na sve nedostatke političkog sistema u Srbiji koji je utemeljen na personalizovanoj vlasti i autoritarnom, centralizovanom upravljanju, zaključak je Monitoring izveštaja “Politički kriterijumi i spoljna politika Srbije tokom vanrednog stanja” Nacionalnog konventa o EU (NKEU).

Stanje demokratije tokom trajanja vanrednog stanja bilo je obeleženo restriktivnim merama koje su doprinele daljoj polarizaciji političke scene i društva u Srbiji, naveli su u izveštaju.

Kako su istakli, u toku trajanja vanrednog stanja primećena je neproporcionalna primena restriktivnih mera u vezi sa pravima i slobodama građana, slobodom medija, slobodom izražavanja i funkcionisanja sudova.

Iz NKEU ističu da su tokom trajanja vanrednog stanja opozicione stranke i politički pokreti, kao i organizacije civilnog društva, bili  gotovo u potpunosti isključeni iz medijske zastupljenosti, a odluka o obustavljanju funkcionisanja Narodne skupštine tokom pandemije dovela je do daljeg obesmišljavanja institucije koja bi trebalo da bude izraz demokratske suverenosti građana Srbije.

Vanredno stanje otežalo rad organizacija civilnog društva

Monitoring izveštaj NKEU pokazao je da je u toku trajanja vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom, organizacije civilno društva (OCD) bile su suočene sa brojnim teškoćama koje su otežavale njihov rad, ali su, istovremeno dale značajan doprinos prevazilaženju posledica koje je ova kriza izazvala.

Pored objektivnih prepreka sa kojima su bili suočeni svi građani, nedovoljno odgovoran odnos države i lokalnih samouprava u nekim slučajevima ugrozio je aktivnosti određenog broja OCD i njihovih korisnika, iako je Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom pozvala lokalne samouprave da u aktivnosti usmerene na ublažavanje posledica krize uključuju i organizacije civilnog društva po principu partnerstva.

NKEU je primetio da je tokom trajanja vanrednog stanja bilo je primetno delovanje tzv. GONGO organizacija koje su od ranije aktivne u procesu diskreditacije organizacija civilnog društva i služe kao paravan za obračun vlasti sa političkim neistomišljenicima.

Iz NKEU ističu da je posebno je važan dalji monitoring aktivnosti GONGO organizacija i njihovo identifikovanje u različitim procesima, imajući u vidu njihovu snažnu ulogu u stvaranju paralelne realnosti i diskreditaciji u javnom prostoru kredibilnih organizacija civilnog društva koje se na kritički način odnose prema određenim potezima vlasti.

Spoljna politika oslonjena na EU uprkos javno izrečenim kritikama

Deo Monitoring izveštaja NKEU posmatrao je rad institucija zaduženih za spoljnu politiku i odnose sa EU tokom vanrednog stanja.

Analizom aktivnosti ovih institucija iz NKEU došli su do zaključka da se najveći deo deo spoljnopolitičkih aktivnosti odvijao i bio usmeren na EU i njene države članice, iako je određenim izjavama zvaničnika dovedeno u pitanje postojanje solidarnosti u Evropskoj uniji i istovremeno hvaljena saradnja Kinom.

“Iz navedenog proizlazi očigledan nesklad između javno izrečenih kritika na račun EU i neraskidive povezanosti Srbije sa Unijom kada se radi o humanitarnoj, razvojnoj i ekonomskoj pomoći tokom i nakon pandemije. Ovakvo ponašanje zvaničnika Srbije nedvosmisleno utiče i na stavove građana prema Evropskoj uniji i drugim bilateralnim partnerima”, navodi se u Izveštaju NKEU.

Ovo je posebno značajno obzirom da su i ranija istraživanja javnog mnjenja pokazivala da su građani Srbije doživljavali Kinu kao jednog od najvećih donatora Srbije i pre pandemije korona virusa, uprkos činjenicama, koje su jasno pokazivale da ni jedna pojedinačna država, ni jedan bilateralni partner Srbije ne može da se meri sa obimom i obuhvatom bespovratne finansijske pomoći, koju Srbija dobija od EU.

“Nacionalni konvent o EU smatra da je potrebno promeniti pristup i odnositi se prema EU u skladu sa nacionalnim interesima i prioritetima. To se posebno odnosi na retoriku lidera i funkcionera, koji treba da imaju na umu da su dugoročni interesi Srbije pre svega vezani za EU i njene države članice, kao i za države regiona, koje kao i Srbija, teže integraciji u EU”, navodeno je u Monitoring izveštaju.

Iz NKEU poručuju da bi ovakvi izveštaji trebalo svakoj demokratski opredeljenoj Vladi, posluže kao smernice u kojem pravcu je potrebno ubrzati promene koje bi trebalo da dovedu do boljeg upravljanja državom i društvom.

“S tim u vezi, OCD će nastaviti da kao i do sada svojim individualnim aktivnostima i aktivnostima u okviru NKEU, prate i izveštavaju javnost o merama Vlade i ostvarenim rezultatima u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, zaključili su oni.

Povezani članci

Junker: Srbija jedan od lidera za ulazak u EU

EWB

Moravčik: EU zainteresovana za proširenje, ali ne kao ranije

EWB

Oštre reakcije nakon napada u skupštinskoj sali na KRIK i CRTA-u

EWB