fbpx
European Western Balkans
Region

Od petka sistemska provera putnika na granicama Hrvatske

ZAGREB – U skladu sa izmenama šengenskih propisa Hrvatska od petka ima obavezu da na svim graničnim prelazima, na spoljnoj i unutrašnjoj granici EU, proverava sve putnike kroz dve dostupne baze podataka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

U skladu s izmenama Uredbe EU u pogledu jačanja kontrola proverom u relevantnim bazama podataka na spoljnim granicama, koja stupa na snagu 7. aprila, Hrvatska ima obavezu na svim graničnim prelazima, da proverava sve putnike.

Službenici granične policije će, prilikom obavljanja granične kontrole putnika, kako za vreme ulaska tako i za vreme izlaska s područja EU, sprovoditi sistemsku proveru svih putnika kroz dve baze podataka: nacionalne baze podataka Informacionog sistema MUP-a i Interpolovu bazu podataka”, objavio je MUP na svojoj internet stranici.

Ukazuje se da se do sada nisu radile sistemske provere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom EU (npr. državljani država članica EU i država pridruženih Šengenskom prostoru, članovi njihovih porodica) tako da navedena izmena znači da će se od petka sistemski proveravati i te kategorije osoba.

Stoga je, kako se navodi, za očekivati da će putnici morati duže da čekaju na sprovođenje granične kontrole, kažu u MUP-u.

Navode da “državljani trećih zemalja” za ulazak u Hrvatsku moraju imati valjanu putnu ispravu koja im omogućava prelazak granice, a koja mora biti važeća barem tri meseca nakon planiranog datuma odlaska s područja država članice.

Takođe, putnici moraju opravdati svrhu i uslove nameravanog boravka, kao i da imaju dovoljno sredstava za izdržavanje, kako za vreme trajanja nameravanog boravka, tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito da pribave.

Za njima u dostupnim bazama podataka ne sme biti izdato upozorenje u svrhu zabrane ulaska i ne smeju predstavljati pretnju za javni poredak, međunarodnu sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.

Povezani članci

Bugajski: Srbija možda promeni stav prema NATO nakon ulaska Crne Gore

EWB

Vlada Crne Gore zvanično podržala REKOM

EWB

Ekonomski gubici za Kosovo ukoliko ne formira institucije

EWB