fbpx
European Western Balkans
Politika

ODIHR: Sprečiti zloupotrebu položaja i pritisak na birače tokom izborne kampanje

Foto: CRTA

BEOGRAD – Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pozvala je danas vlasti u Srbiji da spreče zloupotrebu državnih resursa tokom predizborne kampanje i pritisak na birače, i da revidiraju birački spisak i povećaju transparentnost finansiranja predizbornih kampanja, prenosi Nova.rs.

ODIHR je između ostalog zaključio da je pred izbore bila “zamagljena linija između Vučića i kampanje SNS”.

Specijalna misija za procenu izbora, koju je ODIHR uspostavio za posmatranje parlamentarnih izbora u Srbiji, objavila je danas konačni izveštaj u kojem se navodi da zakonske promene, u skladu s međunarodnim obavezama, treba da budu usvajane posle javnih rasprava, a da osnovni aspekti izbora ne treba da budu menjani u godini pre izbora, uz podsećanje da je Skupština Srbije pred izbore izmenila Zakon o izborima, “uključujući pitanja o kojima nije bilo javne rasprave” što je “suprotno međunarodnim obavezama i dobroj praksi”.

Pored toga, ODIHR podseća i da su među izmenama smanjivanje cenzusa za izborne liste i formula za bolje predstavljanje lista nacionalnih manjina.

Nova.rs navodi da su neke od glavnih preporuka ODIHR-a da bitni propisi treba da budu uključeni prvenstveno u zakone koje usvaja parlament, a tehnička pitanja i detalji treba da budu regulisani podzakonskim aktima, uključujući instrukcije Republičke izborne komisije (RIK).

“Vlasti treba da preduzmu mere da spreči zloupotrebu položaja i državnih resursa. Praćenje usaglašenosti treba da bude efikasno, a sankcije proporcionalne”, navodi se u izveštaju.

ODIHR: Sprečiti pritisak na birače

Takođe, u izveštaju se ističe da vlasti Srbije treba da spreče pritisak na birače, uključujući zaposlene u državnim institucijama i preduzećima i druge koji su povezani s državom, a da slučajevi navodne prinude moraju biti detaljno istraženi, i odgovorni za to kažnjeni.

Kada je u pitanju regulatorni okvir za finansiranje kampanje i njegova primena ODIHR je ocenio njegova primena ne obezbeđuje transparentnost, integritet, ni odgovornost za finansiranje kampanje.

ODIHR je preporučio izmenu zakona da bi se izveštaj o prihodima i troškovima kampanje objavljivao pre dana izbora, a da zaključci Agencije za borbu protiv korupcije budu obavezni i objavljeni potom.

U svom završnom izveštaju ODIHR takođe preporučuje da se rok za podnošenje žalbi i donošenje odluka RIK-a i Upravnog suda produži u cilju efikasnog rešavanja sporova.

“Nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) treba da se poveća, a njegove odgovornosti tokom predizbornog perioda treba da budu eksplicitno definisane zakonom i proširene na sve aspekte medijskog izveštavanja o izborima”, jedna je od glavnih preporuka ODIHR-a Srbiji.

Među preporukama ODIHR-a je i da se razmotri regulisanje medijskog izveštavanja o zvaničnicima koji su takođe kandidati na izborima.

“Nezavisnost javnih servisa treba da bude povećana obezbeđivanjem dovoljnog i održivog finansiranja, čime će biti eliminisana zavisnost javnih servisa od državnog budžeta”, navodi se u preporukama Srbiji.

Izveštaj navodi da tokom predizborne kampanje nije bilo jasnog razlikovanja uloge predsednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, te da je tako “zamagljena linija” između kampanje SNS i medijskog izveštavanja o predsedniku i vladi, uključujući i odgovor na krizu izazvanu širenjem koronavirusa.

ODIHR je ocenio da je većina kanala sa nacionalnom frekvencijom, ali i većina listova, promovisali vladine politike.

“Nekoliko medija koji su nudili alternativne poglede, nisu dali efikasnu protivtežu, dovodeći u pitanje raznolikost stavova dostupnih biračima u tradicionalnim medijima”, ocenio je ODIHR.

Prema navodima ODIHR je autocenzura podstaknuta pretnjama, napadima i pritiskom na novinare i medije, zajedno s nedostatkom finansijske nezavisnosti.

Povezani članci

“Prijatelji Srbije” nastojaće da ubrzaju evropski put Zapadnog Balkana

Marija Stojanović

SzS: Odazvaćemo se ako nas pozove EP; PSG: EU pokazala da poštuje građane

EWB

Fabrici: EU je odlučna u svom pravcu – proširenje je u fokusu

EWB