fbpx
European Western Balkans
Društvo

Održan okrugli sto o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa

Peti okrugli sto o promenama Ustava u oblasti pravosuđa; Foto: Tanjug / Jaroslav Pap

NOVI SAD – Na Okruglom stolu o izmenama Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, u Novom Sadu danas je razgovarano o izjednačenoj sudskoj praksi kao jednom od ključnih principa sa kojima se pregovarački tim Srbije za članstvo u Ervopskoj uniji suočavao tokom izrade akcionih planova.

Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević istakla je da je debata po ovim pitanjima, sa predstavnicima civilnog društva i stručnom javnošću  vrlo produktivna, dodavši da postoje određeni pomaci i zastoji, ali da je najvažnije da se ta debata odvija.

Dok ne dođemo do konačnog razgovora o samom tekstu amandmana, ne možemo ni ocenjivati rezultate debate. Naš zadatak i cilj iz akcionih planova 23 i 24 je upravo bio da otvorimo debatu i da idemo ka izmeni ustava, a zadovoljstvo treba da bude svih građana u onome što novi ustav donosi, kazala je Miščevićeva.

Prema akcionom planu 23, do kraja godine je planirana izmena ustava, a prema rečima Tanje Miščević, očigledno je da do same izmene teksta ustava neće doći, ali će doći do opšte rasprave o tekstu amandmana.

Ako smo se oko nečega složili sa predstavnicima civilnog društva, to je da je važniji sadržaj od samih rokova, a podsećam da mi naredne godine ulazimo u izmenu akcionih planova 23 i 24 i posebnog akcionog plana za nacionalne manjine gde ćemo ponovo malo porazmisliti o rokovima, istakla je šefica pregovaračkog tima Srbije za članstvo u EU.

Pomoćnik ministra pravde zadužen za evropske integracije i međunarodne projekte Čedomir Backović, istakao je da je veoma zadovoljan razgovorima na dosadašnjim okruglim stolovima, dodajući da oni oslikavaju suštinu demokratije.

Nadam se da ćemo do kraja godine imati iskristalisane promene u oblasti pravosuđa u ustavu, odnosno bar ciljeve koji treba da se tim promenama postignu. Ministarstvo pravde je jasno u ciljevima koje želi da ostvari novim ustavom, a ti ciljevi su : pravo građana na suđenje po osnovu zakona, na suđenje svima isto u istim situacijama i suđenje koje je u razumnom roku i efikasno, napomenuo je Backović.

Prema njegovim rečima, nužno je da nosioci pravosudnih funkcija imaju tri osobine, a to su stručnost, nepristrasnost i marljivost.

Da bi se sve to moglo postići, potrebno je da ustav predviđa neku vrstu odgovornosti, i to sprovodljive odgvornosti, a ne one na papiru, kazao je on.

Backović je napomenuo i da niko od predstavnika civilnog društva nema probelem u vezi sa tim načelima, te da će svi predstavnici pravde pogledati šta je to sve rađeno, šta je to po evropskim standardima i mišljenjima Venecijanske komisije, te da će potom stupiti u rad u pravljenu jednog početnog radnog teksta izmena ustava u pogledu pravosuđa.

V.d. direktora Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović rekao je da ta kancelarija u sarađni sa Ministarstvom pravde aktivno učestvuje u procesu konsultacija sa organizacijama civilnog društva i strukovnim udruženjima i zainteresovanom stručnom javnošću u pogledu izmena ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Imamo dobar odziv stručne javnosti jer smo napravili jednu vrstu poziva kada se 16 referentnih organizacija civilnog društva javilo sa svojim ekspertskim stavovima o promeni ustava koji se odnosi na pravosuđe i to su bili pisani dokumenti koje smo mi razmotrili i na čijoj bazi se i odvijaju ove konsultacije sa civilnim društvom i zainteresovanom stručnom javnošću, kazao je Stepanović.

On je istakao da će po završetku konsultacija i prikupljanja mišljenja od strane civilnog društva, stukovnih udruženja, advokatskih komora, pojedinaca i univerziteta biti završen prvi ciklus rada na izmeni ustava, te da će nakon toga uslediti drugi procesi koje će voditi Ministarstvo pravde gde će se na bazi svih skupljenih predloga pristupiti formiranju predloga

koji će sadržati sugestije dobijene od predstavnika civilnog društva.

Još jedan okrugli sto u organizaciji Ministarstva pravde i vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe održaće se u Beogradu, kroz dve nedelje.

Povezani članci

Zloupotreba pandemije u tablodima: Opozicija gora od korone

EWB

Svetski naučnici podržali beogradski Institut za filozofiju i društvenu teoriju

EWB

Poglavlje 30 otvoreno, a za Poglavlje 31 još uvek nema Skrining izveštaja

EWB