fbpx
European Western Balkans
Društvo

Otvoreno pismo Nacionalnog konventa državama članicama EU i ZB

BEOGRAD – Izveštaj Evropske komisije za Srbiju i izveštaji koji se odnose na stanje u drugih pet zemalja, daju nam dobar uvid u potrebu ponovnog uspostavljanja vladavine prava i ulaganja više energije u borbu za nove mehanizme zaštite i očuvanje postojećih standarda, napisali su u otvorenom pismu Nacionalni konvent o EU, kao i radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23, predstavnicima zemalja članica koje učestvuju na samitu u Sofiji.

Pismo prenosimo u celosti.


Imajući na umu važnost održavanja Samita u Sofiji za Evropsku uniju, kao prilike za pravovremenu debatu na visokom nivou među članicama unije, kao i savremene izazove i prilike koje će integracija Zapadnog Balkana doneti Evropskoj uniji;

Sledeći Strategiju za Zapadni Balkan Evropske komisije koja otvara priliku za zemlje okruženja, nudeći vremenski okvir i jasnu perspektivu zaključivanja procesa integracije u EU u pojedinim zemljama i ubrzavanje ovih procesa u drugim zemljama;

Mi, organizacije uključene u Nacionalni konvent o EU i organizacije radne grupe za Poglavlje 23 ove strukture, osećamo potrebu da pošaljemo zajedničku poruku liderima zemalja EU, kao i liderima zemalja koje teže priključenju EU, o važnosti primene principa vladavine prava, kao nečega što je duboko ukorenjeno u osnove EU, koji propisuju jasnu podelu vlasti, nezavisno i jako pravosuđe i tužilaštvo sposobno da donese pozitivne pomake u oblastima kao što su borba protiv korupcije i suzbijanje
drugih krivičnih dela, borba protiv antidiskriminacije, i slično;

Mi, dolepotpisani, želimo da podsetimo na deo Strategije o Zapadnom Balkanu o vladavini prava, gde se navode teme za koje civilno društvo žustro zagovara, i koje nužno treba osnažiti jer se direktno odnose na nekažnjivost i nejednakost mežu građanima;

Nacionalni konvent o EU, kao struktura koja pokriva korake u napretku pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koja ima kontakte sa sličnim strukturama u ostalim zemljama Zapadnog Balkana i sprovela je nekoliko regionalnih istraživanja, a po analizi novih izveštaja Evropske komisije za zemlje navedenog regiona, ima dobar uvid u regionalne javne politike, zajedničke akcije koje su neophodne i prepoznaje izazove sa kojima se svaka od zemalja suočava na svom putu ka EU.

Konkretno, Izveštaj Evropske komisije za Srbiju i izveštaji koji se odnose na stanje u drugih pet zemalja, daju nam dobar uvid u potrebu ponovnog uspostavljanja vladavine prava i ulaganja više energije u borbu za nove mehanizme zaštite i očuvanje
postojećih standarda. Oblasti na koje stavljamo fokus našeg obraćanja, odnosno gde je potrebno dodatno osnaživanje su sledeće:

Vladavina prava, osnovna prava, pristup pravdi, ustavne reforme i reforme pravosuđa koje su u toku u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i drugim zemljama Zapadnog Balkana;

Sloboda izražavnja i nezavisnost pravosuđa;

Efikasno funkcionisanje demokratskih institucija i dobro upravljanje uz podršku jakih institucija koje su odgovorne i na koje se građani mogu osloniti, sa posebnim fokusom na nezavisne institucije.

Prateći procese reformi koje imaju podršku civilnog društva, Nacionalni konvent je započeo misiju praćenja procesa integracije u EU, prodržavajući isti i obezbeđujući vidljivost i jasnu sliku izazova na koje nailazimo na tom putu. Naš rad se sastoji od
praćenja i zagovaranja za bolje unapređenje stanja na nacionalnom nivou, kao i informisanja EU i drugih međunarodnih institucija o trenutnom stanju i predlozima za moguće izmene i naredne korake.

Sve zemlje Zapadnog Balkana pokazuju potencijal za razvoj u gorenavedenim oblastima i neophodno postaviti i posmatrati dva preduslov je u svakom momentu procesa proširivanja:

Postojanje političke volje za reforme

Efikasnost primene usvojenih zakona i politika od strane

Naša je zajednička dužnost da pomognemo zemljama i svim građanima da bolje razumeju process priključivanja EU i da odluče o tome da je mesto naših zemalja u EU. Mi smo duboko ubeđeni da ne napredujemo ni bolje ni gore od drugih nacija Evrope. Na kraju krajeva građani su ti koji će dati konačno DA ili NE na referendumu o pristupanju, a do tada je naš zadatak da im pomognemo da shvate šta to donosi na najbolji mogući način na koji možemo. Nadmetanje u regionu Zapadnog Balkana u pogledu primene principa i prava treba da bude podržano od strane EU, i na taj način stvori funkcionalan region, koji teži pomirenju i prevazilaženju prepreka iz prošlosti.

Samit u Sofiji treba da bude viđen kao dodatni podsticaj EU integracijama zemalja Zapadnog Balkana, te ovo je ovo pismo upućeno da ponovo istakne osnovne vrednosti koje su potreba i EU i Zapadnog Balkana.

Nakon 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, Evropa ima snagu i potencijal da postavi osnovu za dugotrajni mir na Balkanu i u ostatku Evrope, izborivši se sa vidljivim težnjama i znacima ranog upozorenja u zemljama koje imaju pad demokratskih vrednosti, uz izraz “uzeta država”.”

Povezani članci

Produžen rok za dostavljanje komentara na Nacrt akcionog plana za poglavlje 23

EWB

Nacionalni konvent o EU poziva na saradnju Srbije i Kosova u suzbijanju COVID-19

EWB

Organizacije civilnog društva na obuci o Poglavljima 1, 3 i 28

EWB