fbpx
European Western Balkans
Region

Pejčinović-Burić: HR će jačati odnose sa svim susedima

Marija Pejčinović Burić; Foto: Federalno Ministarstvo Evrope, integracije i spoljnih poslova Austrije

DUBROVNIK – Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić poručila je danas na Dubrovnik Forumu da će Hrvatska, koja ovom konferencijom završava predsedavanjem SEECP (PSuJIE), nastaviti da ulaže maksimalne napore u jačanje postojećih bilateralnih političkih i ekonomskih odnosa sa svim susednim zemljama.

“Odlučili smo da zadržimo i dalje razvijamo SEECP kao jedinstveni forum za jačanje regionalne saradnje, jačanje dijaloga, održavanje solidarnosti i dobrosusedskih odnosa među učesnicima”, navela je ona

Istakla je da je Hrvatska posebno zainteresovana za sigurnost, prosperitet i stabilizaciju zemalja u okruženju.

Evropska perspektiva, dodala je, pokazala se kao najbolji alat za jačanje sveobuhvatne bezbednosne otpornosti.

“Politička dimenzija SEECP najbolje se odražava u njenoj parlamentarnoj dimenziji, omogućavajući politički dijalog, efikasnu prevenciju sukoba i primenu najviših demokratskih standarda”, navela je Pejčinović-Burić na ministarskom sastanku Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, poslednjeg u hrvatskom predsedavanju.

Ocenila je da je tokom svih ovih godina SEECP dao značajan doprinos regionalnoj stabilnosti i razvoju.

Njegov sveobuhvatan i koordiniran pristup uspešno kombinuje individualne potrebe i ciljeve uz obostrane interese, navela je.

“Hrvatska je oduvek bila posebno podržala sve aktivnosti koje vode ka bliskoj saradnji i ukupnom prosperitetu u celoj SEECP oblasti. Predviđamo dalje jačanje svih potencijala SEECP-a i podržavanje aktivnosti usmerenih na konstruktivan politički dijalog, kao i ekonomska i socijalna poboljšanja koja donose koristi za celi širi region”, rekla je.

Pejčinović-Burić je kazala da jugoistočna Evropa ima potencijal da se u narednim godinama pojavljuje kao veoma dinamična oblast, sa brojnim infrastrukturnim, transportnim i energetskim projektima koji su pokrenuti ili čak završeni, koji odgovaraju standardima i politikama EU.

Izazov za pomirenje naših ograničenih resursa sa očekivanjima za bržim ekonomskim rastom, razvojem infrastrukture, vladavinom prava i sigurnošću, zatražiti od nas da učine više, kazala je.

Ministarka je pozvala na dodatne napore u razvoju neophodne infrastrukture u ključnim oblastima: energetici, transportu i povezivanju.

“Ovo će biti uspešan mehanizam za uklanjanje prepreka i uskih grla koji ometaju slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi”, navela i istakla da bi, kako je rekla, vidljivost SEECP unutar institucija EU trebalo bi da bude veća.

Verujemo, dodala je. da je stabilna i prosperitetna Jugoistočna Evropa naš zajednički cilj.

“U tom smislu, mi smo odlučni da nastavimo da podržavamo proces evropskih integracija i na taj način podržavamo dalje opšti napredak u širem regionu. Proširenje EU mora ostati visoko na planu SEECP i EU. Hrvatska to razume i ostaje posvećena nastavku pomoći onima među učesnicima SEECP-a koji su trenutno u procesu teških tranzicionih procesa, u svetlu priprema za buduće članstvo u EU”, kazala je.

Ocenila je i da je ovaj sastanak u Dubrovniku prilika za razmenu mišljenja i perspektive o najnovijim događajima u jugoistočnoj Evropi i razmišljanja o tome kako prevladati izazove sa kojima se suočavamo.

Od ključne je važnosti, smatra, prevazići svaku krizu u duhu solidarnosti i pružiti pravi udeo pomoći svim pogođenim zemljama.

“Izazovi pred nama imaju ozbiljan kapacitet da destabilizuju naša društva. Međutim, putem kooperativnog odgovora i uz podršku EU uspešno smo uspeli da održimo stabilnost u regionu do sada, a mi nameravamo da nastavimo”, navela je.

Zbog toga, kazala je, Zajednička izjava koju smo usvojili na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova 3. marta 2017. u Zagrebu potvrđuje spremnost za jačanje saradnje u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma, kao i neregularnih migracija, rekla je Pejčinović-Burić i dodala da je Hrvatska preuzimanjem konkretnih mera protiv ovog problema postala deo rešenja.

Ona je pozdravila napredak koji je ostvario Savet za regionalnu saradnju u implementaciji Regionalne platforme za suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Jugoistočnoj Evropi, koja vodi ka terorističkim i terorističkim borcima.

“Veoma je korisno održati sinergiju između procesa političkog odlučivanja u SEECP-u i Savetu za regionalnu saradnju kao tela njegovog operativnog sprovođenja. Ova sinergija je od najveće važnosti u promovisanju regionalne saradnje i koristi integracije u EU za kandidate i potencijalne kandidate iz jugoistočne Evrope”, navela je.

Podsetila je i da je na početku hrvatskog predsedavanja njena zemlja predstavila ambiciozan radni kalendar s namerom da ojačamo saradnju između naših zemalja u nekoliko prioritetnih oblasti: nauka i obrazovanje, transport i energetska povezanost.

Povezani članci

Zemlje regiona nastavljaju pripreme za Samit u Trstu

EWB

EU i Zapadni Balkan – Zajednička budućnost

EWB

Počela CEFTA nedelja u Beogradu

EWB