fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe

Sloboda kretanja robe je jedna od osnovnih sloboda jedinstvenog tržišta i cilj ovog poglavlja jeste uspostavljanje poštovanja ove ključne slobode.

Kako bi to bilo omogućeno prvo poglavlje se sastoji iz tehničkih propisa koji regulišu infrastrukturu kvaliteta. Oni obuhvataju tzv. harmonizovano područje koje se zasniva na direktivama starog pristupa ili direktivama „novog“ ili „globalnog pristupa“. Razlika je u tome što su direktivama „starog“ pristupa propisani tehnički zahtevi za proizvode poput motornih vozila, hemijskih, farmaceutskih i drugih prozvoda, dok se direktivama „novog“ pristupa regulišu zahtevi za proizvode kao što su mašine, liftovi, žičare i slično.

Osim harmonizovanog područja ovo poglavlje se osvrće i na neharmonizovano područje. Neharmonizovano područje predstavlja nacionalne propise država članica (zakonodavstvo) kojma se regulišu prizvodi koji su zakonito proizvedeni i stavljeni na tržište u jedoj zemlji članici, a mogu se slobodno kretati unutar jedinstvenog tržišta EU. Za ove proizvode važi načelo uzajamnog priznavanja koje proističe iz sudske prakse Evropskog suda pravde.

U ovoj oblasti se evropsko zakonodavstvo u potpunosti prenosi u domaće transponovanjem brojnih direktiva. Radi neometanog sprovođenja i ispravne primene pravnih tekovina EU, neophodno je razviti neophodne administrativne kapacitete u svakoj državi članici.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Aleksandar Starčević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda u Ministarstvu privrede
Koordinator radne grupe NKEU: Centar za evropske politike

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 17. jun 2014.
Skrining završen 12. septembar 2014.
Izveštaj o skriningu 13. mart 2015.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno