fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika EU je jedna od najznačajnijih oblasti. Ovo se odnosi i na veliki broj propisa koji regulišu ovu oblast, ali i na udeo poljoprivrednog budžeta u ukupnom budžetu Evropske unije, koji iznosi gotovo 40% ukupnog budžeta EU.

Glavni cilj je da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta poljoprivrednim proizvodima po pristupačnim cenama, što znači i odgovrajući prihod za poljoprivredne proizvođače.

Pravne tekovine u oblasti poljoprivredne politike pregovaraju se u više poglavlja, a okosnicu poljoprivredne politike EU čini podela na dve oblasti. Prvu oblast čine direktna plaćanja i tržišne intervencije, a druga se odnosi na politiku ruralnog razvoja.

Direktna plaćanja podrazumevaju da privrednici dobijaju podsticaje bez obzira na to kojom se vrstom proizvodnje bave, uz poštovanje određenih uslova. Cilj je da se obezbedi stabilan prihod bez obzira na tržišnu nestalnost, kao i tržišne intervencije.

Tržišne intervencije se odnose na interventan otkup i druge oblike povlačenja prozvoda s tržišta, podršku proizvodnji određenih proizvoda, sistem kvota, kao i podršku proizvođačkim organizacijama. U ovoj oblasti, kao i u oblasti direktnih plaćanja, država članica ne može imati svoje nacionalne mere, već je u pitanju politika koja je na nivou Evropske unije.

Ruralni razvoj obuhvata mere neophodne za razvoj aktivnosti u ruralnim oblastima, koje doprinose jačanju konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva, poboljšanju biodiverziteta ruralnih područja i unapređenju kvaliteta života, kao i mere za podsticanje diverzifikacije ruralne ekonomije.

Cilj je podjednak pristup država članica tržištu EU, uređenost proizvodnje, prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda na zajedničkom tržištu, kao i u trećim zemljama. Takođe, poljoprivrednicima se omogućuje korićenje sredstava iz fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, čime se povećava konkurentnost na tržištu.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Daria Janjić Nišavić, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Koordinator radne grupe NKEU: Mreža za ruralni razvoj Srbije, Evropski pokret u Srbiji

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 18. mart 2014.
Skrining završen 16. septembar 2014.
Izveštaj o skriningu 24. februar 2015.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno