fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Kako bi obezbedila visok nivo javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja bilja, EU primenjuje povezane mere koje se odnose na ceo lanac proizvodnje, prerade i distribucije hrane, sve do potrošača, kao i odgovarajuć nadzor koji sprovode nadležni organi. Time se obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, što je jedan od osnovnih ciljeva politika EU. Neophodno je obezbediti i efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je jedino moguće ukoliko su standardi bezbednosti hrane i hrane za životinje ujednačeni i dosledno se primenjuju na celoj teritoriji EU. Zbog toga su propisi ovog poglavlja izuzetno brojni i obuhvataju bezbednost hrane, veterinarsku politiku, fitosanitarnu politiku itd.

Neophodno je da sve države članice EU obezbede potpunu primenu propisa EU iz ove oblasti, kao i da nadležni organi obavljaju inspekciju i nadzor, ali i da postoje posebne laboratorije. Potrebno je obezbediti i da subjekti u poslovanju sa hranom budu svesni svoje odgovornosti, te prikladno obučeni.

Sistem bezbednosti hrane u EU je zasnovan na nekoliko načela, a to su odgovornost proizvođača, sledljivost hrane, primena sistema analize rizika, ali i primena načela predostrožnosti, kada je to neophodno.

Cilj ovog poglavlja jeste implementacija evropskih standarda u svakoj državi članici, kako bi proizvodi mogli da se plasiraju na zajedničko tržište. Neophodno je zadovoljiti higijenske standarde radi zaštite potrošača, unaprediti objekte za proizvodnju i preradu mesa, unaprediti uzgoj na farmama, kontrolisati upotrebu pesticida u skladu sa standardima EU i uspostaviti pouzdan sistem nacionalnih laboratorija.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Emina Milakara, v.d. direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Koordinator radne grupe NKEU: Mreža za ruralni razvoj Srbije, Evropski pokret u Srbiji

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 3. februar 2014.
Skrining završen 24. oktobar 2014.
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno