fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 13 – Ribarstvo

Zajednička politika Evropske unije u vezi sa ribarstvom obuhvata pitanja upravljanja ribljim bogatstvima i njihovog iskorišćavanja. Takođe se bavi pitanjima uređenja tržišta ribljim proizvodima, strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnom saradnjom u ribarstvu.

Specifično je da se politika Evropske unije u ovoj oblasti reformiše svakih deset godina, u skladu sa napomenama koje se odnose na količinu robe i opšte privredne prilike u ribarstvu. Radi regulisanja ove oblasti neophodna je i kontrola nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, čime se stvaraju uslovi za plasman proizvoda ribarstva na tržište EU, uz očuvanje nacionalnih vodnih resursa.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Daria Janjić Nišavić, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Koordinator radne grupe NKEU: Mreža za ruralni razvoj Srbije, Evropski pokret u Srbiji

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 30. septembar 2014.
Skrining završen 14. novembar 2014.
Izveštaj o skriningu 20. maj 2015.
Poglavlje otvoreno 25. jun 2018.
Poglavlje privremeno zatvoreno