fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 15 – Energetika

Države članice Evropske unije su obavezne da drže u propisanim zalihama određene kategorije naftnih proizvoda, kao i da o svojim aktivnostima u ostvarivanju tog cilja obaveštavaju Evropsku komisiju, prema pravnim tekovinama EU kojima se garantuje sigurnost snabdevanja energentima.

Unutrašnje tržište električne energije i gasa u Evropskoj uniji potpuno je liberalizovano 2007. godine, pa se od budućih država članica očekuje dalja liberalizacija, pri čemu se poziva na garantovanje univerzalnih usluga u sektoru energetike, kao i na adekvatnu zaštitu osetljivih korisnika u svim oblastima.

Radi što boljeg funkcionisanja energetskog tržišta, zahteva se uspostavljanje regulatornih tela i nezavisnih sistemskih operatera prenosa, kao i postojanje dobro razvijene i uređene vlasničke mreže.

Pravo EU podržava i promoviše obnovljive izvorene energije i energetske efikasnosti, zbog čega propisuje proizvodnju i poboljšanje energetske efikasnosti kao oblasti koje će se prožimati.

Posebno je važno obezbeđivanje visokog nivoa nuklearne bezbednosti i zaštite od rizika, zbog čega je EU oformila agenciju koja ima ekskluzivna prava na zaključivanje ugovora o snabdevanju nuklearnim materijalima.

Cilj jeste obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja energijom u svim državama članicama privlačenje investicija u energetsku infrastrukturu, unapređenje zaštite životne sredine i stvaranje jedinstvenog regulatornog prostora za trgovinu energentima.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: mr Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike
Koordinator radne grupe NKEU: Beogradski fond za političku izuzetnost 

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 29. april 2014.
Skrining završen 12. jun 2014.
Izveštaj o skriningu 12. maj 2015.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno