fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 18 – Statistika

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se sastoje od zakonodavstva koje ima direktnu primenu u državama članicama. Ove pravne tekovine sadrže raznovrsne metodološke priručnike i uputstva u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda ili ekonomska i monetarna politika.

Međunarodni standardi kao i kodeks prakse u statistici, obezbeđuju dalju osnovu za statističku proizvodnju. Preduslov za kvalitetno funkcionisanje društva je baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka, koja pruža informacije koje se dalje mogu koristiti za definisanje odluka na nivou Evropske unije, država članica, lokalnom nivou, ali i u poslovnom sektoru.

Pouzdana statistika važna je i za javnost i medije, kako bi bilo moguće obezbediti što kvalitetniju procenu stanja u državi i društvu. Zbog toga je zvanična statistika jedna od osnova funkcionisanja EU. Podjednako je važan značaj kako zvanične statistike EU, ali i statistika država članica.

Evropsku statistiku na nivou država članica izrađuju nacionalni statistički zavodi, a na nivou Evropske unije to čini Statistički zavod Evropske unije – EUROSTAT. Najznačajnija uloga Eurostata je u obradi i objavljivanju uporedivih statističkih podataka na evropskom nivou. Takođe, Eurostat nastoji da dođe do zajedničkog statističkog „jezika“, koji obuhvata koncepte, metode, strukture i tehničke standarde. Eurostat ne prikuplja podatke već to čine države članice, a uloga Eurostata je da konsoliduje podatke i obezbedi da budu uporedivi.

Cilj je da države članice usklade nacionalni statistički sistem sa sistemom Evropske unije, što će dovesti do poboljšanja kvaliteta, dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka i uzrokovati unapređenje svih standarda na kojima se zasniva zvanična statistika.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: prof. dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku
Koordinator radne grupe NKEU: Trenutno ne postoji radna grupa NKEU zadužena za ovo poglavlje

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 20. maj 2014.
Skrining završen 26. novembar 2014.
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno