fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje obrazovnog niova radne snage, postizanje visoke stope zaposlenosti uz posebnu brigu za kategorije koje su manje zastupljene na tržištu rada, najznačajniji su ciljevi Evropske unije u oblasti socijalne politike i zapošlajvanja. Osim ovih ciljeva, podjednako su važni i obezbeđivanje odgovarajućih uslova za rad, bezbednost i očuvanje zdravlja na radu, kao i socijalno uključivanje. Evropska unija podržava i dopunjuje aktivnosti država članica u oblasti socijalne politike.

Pravne tekovine EU koje se odnose na ovu oblast obuhvataju minimalne standarde u oblastima radnog prava, jednakih mogućnosti, očuvanja zdravlja i bezbednosti na radu i borbe protiv diskriminacije. Države članice učestvuju u procesima EU u oblasti politike zapošljavanja, socijalnog uključivanja i socijalne zaštite, dok socijalni partneri država članica učestvuju u socijalnom dijalogu na evropskom nivou.

Oblast socijalne politike i zapošljavanja uređuje i pitanja u vezi s pravima radnika i njihovom zaštitom u slučaju kolektivnog otpuštanja, stečaja i preseljenja radnika, kao i pravilima koja se odnose na radno vreme, bezbednost i zaštitu zdravlja na radu.

Cilj pravnih tekovina EU u ovoj oblasti je uspostavljanje jednakih mogućnosti za sve, zaštita načela jednake zarade za jednak rad, zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi i jačanje socijalnog dijaloga. U skladu sa time, Evropska unija usvojila je strategiju čiji je cilj da uskladi pitanja u vezi sa invaliditetom sa relevantnim politikama EU i doprinese povećanju uključenosti osoba sa invaliditetom u sve oblasti života. Takođe je uveden pojam fleksigurnost, koji se odnosi na kombinaciju sigurnosti zapošljavanja i socijalne sigurnosti sa potrebom za celoživotnim učenjem.

Politika Evropske unije u ovoj oblasti promoviše savremene radne odnose i socijalni dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca. Osnovna dva cilja su zaštita radnika i povećanje konkurentnosti. Posebno se insistira na socijalnoj odgovornosti preduzeća, zbog čega se socijalni i ekološki problemi uključuju u poslovne strategije.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Koordinator radne grupe NKEU: Fondacija Centra za Demokratiju

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 10. februar 2014.
Skrining završen 26. jun 2014.
Izveštaj o skriningu 18. januar 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno