fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika

Sloboda kretanja radnika je jedna od osnovnih sloboda, garantovana pravnim tekovinama EU. Njom se ostvaruje pravo građana država članica EU da rade u nekoj drugoj državi članici, kao i da u njoj borave sa svojom porodicom, imaju jednak tretman u odnosu na domaće radnike u pogledu uslova rada, ali i socijalnih i poreskih olakšica. Oblast slobode kretanja radnika povezana je i sa svim oblastima socijalne zaštite, kao što su zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravo na porodična davanja. Ovo pravo je u skladu sa opštim principima koji se odnose na pristup tržištu rada. Pravne tekovine EU obezbeđuju nediskriminatorski tretman (na osnovu državljanstva, boravišta i jezika) radnika koji su legalno zaposleni u zemlji koja nije zemlja njihovog porekla.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Srbislav Cvejić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Koordinator radne grupe NKEU: Fondacija Centra za Demokratiju

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 23. januar 2014.
Skrining završen 25. mart 2014.
Izveštaj o skriningu 1. septembar 2015.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno