fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 21 – Transevropske mreže

Ideja transevropskih mreža se pojavila prvi put krajem osamdesetih godina u kontekstu Jedinstvenog evropskog tržišta. Veliko tržište, uz slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, podrazumevalo je povezanost regionalnih i modernih mreža savremenom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje transevropskih mreža je važan element ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti u Evropskoj uniji. Cilj EU je promovisanje međupovezanosti i interoperabilnosti nacionalnih mreža, kao i povećanje pristupa tim mrežama.

Transevropske transportne mreže (TEN-T) doprinose održivom i multimodalnom razvoju transportnog sistema. One takođe otklanjaju potencijalne zastoje pri odvijanju saobraćaja. Transportne mreže spajaju konkurentske sposobosti Evropske unije i dobrobit stanovnika Evropske unije, dok istovremeno obezbeđuju transport robe i putnika. Zbog toga imaju veliku ulogu u obezbeđivanju održive mobilnosti.

Transevropske energetske mreže (TEN-E) doprinose postojanju integrisanog tržišta električne energije i gasa, jer obuhvataju prenos i skladištenje gasa, kao i prenos električne energije. Njihov zadatak jeste da odgovore na sve veći značaj sigurnosti i diverzifikacije snabdevanja Unije energijom. One obuhvataju energetske mreže država članica i država kandidata i obezbeđuju usklađen rad energetskih mreža EU i susednih zemlja. Glavni ciljevi politike u ovoj oblasti su sigurnost snabdevanja i funkcionalno unutrašnje tržište energije.

Transevropske telekomunikacione mreže se uglavnom odnose na razvoj mreža i distribuciju povezanih uloga u okviru određenog programa Unije.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Tatjana Jovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Koordinator radne grupe NKEU: Trenutno ne postoji radna grupa NKEU zadužena za ovo poglavlje

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 29. april 2014.
Skrining završen 27. februar 2015.
Izveštaj o skriningu 17. novembar 2015.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno