petak, 30. oktobar 2020.
 • 1
  Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe
 • 2
  Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika
 • 3
  Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga
 • 4
  Poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala
 • 5
  Poglavlje 5 - Javne nabavke
 • 6
  Poglavlje 6 - Pravo privrednih društava
 • 7
  Poglavlje 7 - Intelektualna svojina
 • 8
  Poglavlje 8 - Konkurencija
 • 9
  Poglavlje 9 - Finansijske usluge
 • 10
  Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji
 • 11
  Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • 12
  Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • 13
  Poglavlje 13 - Ribarstvo
 • 14
  Poglavlje 14 - Transportna politika
 • 15
  Poglavlje 15 - Energetika
 • 16
  Poglavlje 16 - Oporezivanje
 • 17
  Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika
 • 18
  Poglavlje 18 - Statistika
 • 19
  Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
 • 20
  Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika
 • 21
  Poglavlje 21 - Transevropske mreže
 • 22
  Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • 23
  Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava
 • 24
  Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost
 • 25
  Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje
 • 26
  Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
 • 27
  Poglavlje 27 - Životna sredina
 • 28
  Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
 • 29
  Poglavlje 29 - Carinska unija
 • 30
  Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 • 31
  Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • 32
  Poglavlje 32 - Finansijski nadzor
 • 33
  Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe
 • 34
  Poglavlje 34 - Institucije
 • 35
  Poglavlje 35 - Ostala pitanja: Odnosi sa Prištinom
Otvoreno poglavlje
Priv. zatvoreno poglavlje

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost

Evropska unija zalaže se za kreiranje prostora pravde, slobode i bezbednosti, što je jedan od njenih osnovnih ciljeva. U ovoj oblasti postoji veliki broj pravnih tekovina koje se veoma brzo razvijaju, kao i sve veći broj propisa koji definišu zajedničke standarde. U skladu sa zahtevima iz pregovaračkog procesa za države kandidate, ovo poglavlje podeljeno je na više oblasti.

Pravne tekovine Evropske unije u vezi sa azilom se odnose na zajedničke standarde koje sve države članice moraju da usvoje. To su direktive koje definišu različite procedure, od procedura za rešavanje zahteva za azil, do uslova koje tražilac azila mora da ispuni kako bi mu azil bio odobren. Ustanovljena je i prateća baza podataka EURODAK, koja sadrži biometrijske podatke tražilaca azila, a EU je formirala i posebnu agenciju koja se bavi ovim pitanjem, a to je Zajednička kancelarija za podršku politici azila.

Pitanje migracija je veoma značajno za EU i ova oblast se deli na legalne i nelegalne migracije. Kada je reč o legalnim migracijama, države članice moraju imati usklađeno zakonodavstvo koje se odnosi na spajanje porodica, dozvole za rad za strane državljane, dokumenta za strance i pravila o kretanju i boravku stranaca sa pravnim aktima EU koja se odnose na ovo pitanje. Takođe je neophodno da se propisi koji se odnose na neregularne migracije u potpunosti usklade, jer ovo pitanje predstavlja značajan problem u svim evropskim zemljama.

Vizna politika sadrži listu država čijim državljanima je neophodna viza za prelazak spoljnih granica EU, kao i listu država čiji su građani izuzeti od te obaveze. Nove države članice moraju odmah po prijemu uskladiti svoju listu sa viznom listom EU. Kodeks o vizama je najvažniji pravni akt EU za sprovođenje vizne politike.

Šengen pravne tekovine, kao deo pravnih tekovina, najveći su nivo integracija država članica EU u ovom poglavlju. Zbog ukidanja unutrašnjih granica između država članica EU, neophodno je bilo uvesti sistem koji pomaže sprečavanje zloupotreba. Danas je ovaj sistem evoluirao u Šengen informacioni sistem II. U oblasti kontrole spoljnih granica EU najvažniji pravni akt je Kodeks o granicama Šengena, a EU je takođe formirala i agenciju koja se bavi upravljanjem granicama, FRONTEKS.

U oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, veoma su značajne konvencije UN i Saveta Evrope, posebno Palermo konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, koja definiše osnove za dalje rešavanje ovog pitanja. Predmet razgovora u okviru ovog poglavlja su i visokotehnički kriminal i pravni propisi koji se na to odnose, kao metode za sprečavanje pranja novca.

Evropska unija bavi se i pitanjem borbe protiv trgovine ljudima. Osim pravnih propisa koji se odnose na represiju, dosta pažnje posvećeno je i prevenciji, ali i zaštiti žrtava. Posebna pažnja posvećuje se zaštiti žena i dece.

Borba protiv terorizma jeste visoko na agendi EU, te se od država članica zahteva da usklade svoje standarde sa standardima EU i aktivno učestvuju u sprečavanju terorističkih napada, kao i da onemoguće finansiranje terorizma i razmenu informacija među terorističkim organizacijama.

Kada je reč o borbi protiv droga, EU postavlja novi strateški okvir na svakih nekoliko godina. Važni aspekti u ovoj oblasti jesu preventivno delovanje, pitanje uništavanja zaplenjenih droga i kontrolisanih supstanci, kao i liste prosekutora. Evropski monitoring centar za droge i zavisnost od droga je forum na kome džave članice razmenjuju prakse i iskustva kako bi se ovo pitanje na nivou EU što efikasnije rešavalo.

Osnova borbe protiv svih oblika kriminala u okviru EU je saradnja među policijama država članica. EVROPOL je Evropska policijska kancelarija, a CEPOL je institucija koja se bavi obukom policijskih službenika država članica.

Pravosudna saradnja u građanskim stvarima odnosi se na evropsko ugovorno pravo, prava u građanskim i trgovinskim stvarima, pravo koje se primenjuje na ugovorne obaveze, priznavanje i izvršenje presuda u građanskim pitanjima, medijaciju, stečajno pravo i dr.

Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima odnosi se na razmatranje pitanja koja se odnose na ekstradiciju, Evropski nalog za hapšenje, saradnju sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (EUROJUST) i Evropski nalog za dokaze, diskvalifikacije i dr.

Najveći deo carinske saradnje pregovara se u vezi sa poglavljem 29, koje se odnosi na Carinsku uniju, a u okviru poglavlja 24 se razmatraju samo pitanja saradnje carinskih službi u borbi protiv svih oblika kriminalnih radnji.

Ovo poglavlje bavi se i usklađivanjem krivičnog aspekta krivotvorenja evra, dok se ostala pitanja u vezi sa krivotvorenjem evra razmatraju u okviru poglavlja 32, Finansijska kontrola.

Ukidanje unutrašnjih granica između država članica EU je jedno od najvećih dostignuća zajedničkih politika EU, ali je istovremeno stvorilo i potrebu za većom unutrašnjom bezbednošću svih građana. Uspostavljanjem standarda i usklađivanjem sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti povećava se bezbednost građana svih država članica, ali se štite i osnovni principi kao što su garantovanje pravne države i vladavine prava.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Zoran Lazarov, v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
Koordinator radne grupe NKEU: Beogradski centar za bezbednosnu politiku – BCBP

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 2. oktobar 2013.
Skrining završen 13. decembar 2013.
Izveštaj o skriningu 15. maj 2014.
Poglavlje otvoreno 18. jul 2016.
Poglavlje privremeno zatvoreno

Poglavlje 24 - Vesti

O Poglavlju 24 u izveštaju za Srbiju: Fali posvećenost, pa fale i rezultati

Godišnji izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije na svom evropskom putu obično su predmet žučnih rasprava i o njima se opsežno izveštava u medijima....

Fabrici sa Stefanovićem o izbornim uslovima i poglavlju 24

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem o procesu evropskih integracija,...

Ministarstvo posle mesec dana “primetilo” postojanje izveštaja EK o vladavini prava

BEOGRAD - Ministarstvo za evropske integracije podelilo je danas na svom Tviter profilu takozvani "non-pejper" Evropske komisije o stanju vladavine prava i slobode medija...

Vlada ponovo ne reaguje na izveštaj Evropske komisije o vladavini prava

BEOGRAD - Nedelju dana nakon što su pojedini mediji u Srbiji preneli da je Evropska komisija u novom šestomesečnom izveštaju o stanju u poglavljima...

EK kritična prema stanju u medijima: Pretnje novinarima, neuravnoteženo izveštavanje

BRISEL - U svom najnovijem šestomesečnom radnom dokumentu o stanju u Poglavljima 23 i 24, takozvanom "non-pejperu", Evropska komisija beleži nastavak pretnji, zastrašivanja i nasilja...

U dve reči

Najčitaniji članci

POVEŽIMO SE

5,760SviđanjaLike
1,310PratilacaFollow
826PratilacaFollow