fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura

Ova oblast prvenstveno spada u nadležnosti zemalja članica Evropske unije. Uloga Evropske unije je da pospešuje saradnju zemalja članica i da podržava i upotpunjuje njihov rad uz poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

Pravne tekovine u oblasti obrazovanja i kulture se sastoje od okvira za saradnju koji čine određeni programi i otvoren metod koordinacije. Cilj otvorenog metoda koordinacije jeste približavanje nacionalnih politika i ostvarivanje zajedničkih ciljeva. U oblastima obrazovanja i omladine obaveza država članica je da obezbede pravilno upravljanje decentralizovanim programima EU. Pravne tekovine EU takođe se odnose na upućivanje država članica da omoguće obrazovanje dece radnika migranata, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU.
Glavna komponenta pravnih tekovina Evropske unije u oblasti kulture je Uneskova Konvencija o zaštiti i podsticanju raznolikosti kulturnog izraza iz 2005. godine. EU podržava i promovisanje tema u vezi sa sportom u Evropi.

Države članice Evropske unije treba da uspostave nacionalne agencije i da odrede nacionalna tela za nadzor nad implementacijom relevantnih programa EU. Ove nacionalne agencije dostavljaju informacije i savetuju korisnike, ali i upravljaju većim delom programskih aktivnosti kao finansijski posrednici u ime Evropske unije. Takođe su odgovorne i za sprovođenje projektnog ciklusa za aktivnosti koje se finansiraju iz tih programa.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: prof. dr Vladimir Džamić, državni sekretar
Koordinator radne grupe NKEU: Obrazovni forum Žaklina Veselinović, Centar za obrazovne politike

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 20. februar 2014.
Skrining završen 4. april 2014.
Izveštaj o skriningu 16. februar 2015.
Poglavlje otvoreno 27. februar 2017.
Poglavlje privremeno zatvoreno 27. februar 2017.