fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 29 – Carinska unija

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju se sastoje od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje carinske unije i efikasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Zajednička carinska unija EU je uslov za ostvarivanje zajedničke trgovinske politike i razvoja Evropske unije, kao i njenog zajedničkog poljoprivrednog tržišta i efikasne koordinacije ekonomskih i monetarnih politika.

Carinska unija obuhvata ukupnu trgovinu robom, zabranu carina i mera koje imaju isto dejstvo na uvoz i izvoz robe među državama članicama EU i primenu zajedničke carinske tarife na njihove trgovinske odnose s trećim državama.

Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a gde se na robu koja ulazi iz trećih zemalja primenjuju zajednička pravila, carine i kvote. Pravne tekovine EU iz ove oblasti se sastoje iz zakonodavstva koje se direktno primenjuje u državama članicama EU.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Vesna Hreljac–Ivanović, pomoćnik ministra u Sektoru za carinski sistem i politiku
Koordinator radne grupe NKEU: Institut ekonomskih nauka

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 26. mart 2014.
Skrining završen 4. jun 2014.
Izveštaj o skriningu 17. novembar 2015.
Poglavlje otvoreno 20. jun 2017.
Poglavlje privremeno zatvoreno