fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 34 – Institucije

O ovom poglavlju se razgovara na kraju pregovaračkog procesa, kada je izvesno da će država kandidat postati članica Evropske unije. Tema ovog poglavlja je učešće buduće države članice u radu institucija Evropske unije. Podrazumeva preciziranje broja predstavnika u različitim institucijama Evropske unije, kao i određivanje načina na koji će se glasati u određenim telima i kako će se računati broj glasova koje će imati država koja je novi član EU.

Najvažnije je odrediti broj glasova koje će država imati u Evropskom savetu i Savetu ministara Evropske unije.

Princip računanja glasova u Evropskoj komisiji određen je pravilom da je broj komesara srazmeran broju država članica. Dakle svaka država pristupanjem ima mogućnost da dobije jednog komesara.

Evropski parlament čine poslanici, koji se biraju na neposrednim izborima. Država po stupanju u članstvo stiče pravo da njeni državljani budu birani za članove Evropskog parlamenta, kao što njeni građani dobijaju pravo da glasaju. Koliko će svaka država članica imati poslanika u kom sazivu, određuje Savet EU pre svakih izbora. Izbori se održavaju na svakih pet godina.

Nove države članice stiču i pravo da imenuju sudiju u Sudu Evropske unije, kao što će guverner njihove Narodne banke takođe učestvovati u radu Evropske centralne banke. U Evropskom revizorskom sudu svaka država članica ima člana, kao i u Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu, Komitetu regiona, a svaka država članica dobija i mesto za člana Saveta guvernera Evropske investicione banke, kao i člana u naučno-tehničkom odoboru Evroatoma.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: *imenovanja za ovu pregovaračku grupu su u proceduri
Koordinator radne grupe NKEU: Trenutno ne postoji radna grupa NKEU zadužena za ovo poglavlje

Pregled poglavlja
Skrining otpočet
Skrining završen
Izveštaj o skriningu
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno