fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala

Sloboda kretanja kapitala je još jedna važna sloboda na kojima je zasnovano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Pregovori o pristupanju u ovom poglavlju se odnose na usklađivanje propisa iz oblasti kretanja kapitala i tekućih plaćanja, kao i na borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U oblasti slobodnog kretanja kapitala države članice imaju obavezu da, uz neke izuzetke, uklone sva ograničenja kretanju kapitala i unutar EU i između zemalja članica i ostalih zemalja.

Pravnim tekovinama EU uređena su i pitanja u vezi sa uslugama plaćanja na unutrašnjem tržištu, a na taj način je uspostavljena i osnova za stvaranje šireg evropskog tržišta za plaćanje. Definisana su pravila povezana sa svim uslugama nacionalnih i prekograničnih plaćanja u EU, a cilj je da prekogranična plaćanja postanu laka, efikasna i sigurna, kao „nacionalna“ unutar zemalja članica, dok se istovremeno poboljšavaju prava korisnika na korišćenje usluga plaćanja. Takođe, nastoji se da se poboljša konkurencija otvaranjem tržišta plaćanja ka novim učesnicima jer se tako podstiče povećanje efikasnosti i smanjenje troškova i uspostavlja se neophodna platforma za jedinstvenu zonu za plaćanje u evrima. Osim toga, propisima Evropske unije o prekograničnom plaćanju u EU se otklanjanju razlike u naplatama za prekogranična i nacionalna plaćanja u evrima do određenog iznosa.

U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, od banaka i drugih ekonomskih operatera se zahteva da identifikuju klijente i prijave određene transakcije i to naročito kada se radi o predmetima velike vrednosti ili o velikim gotovinskim transakcijama. Takođe, ključni zahtev za borbu protiv finansijskog kriminala predstavlja administrativni kapacitet i kapacitet za primenu propisa, kao i saradnja organa koji obavljaju nadzor, organa koji sprovode zakone i tužilaštva.

Cilj koji se ostvaruje omogućavanjem slobode kretanja kapitala jeste potpuna liberalizacija kapitalnih kretanja. Ta liberalizacija omogućava otvaranje računa u inostranstvu, odobravanje kredita nerezidentima, unošenje i iznošenje gotovog novca bez ograničenja, kao i obezbeđivanje istog tretmana državljanima zemalja članica Evropske unije u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnostima kao i domaćim državljanima.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Sonja Rudić, generalni direktor Sektora za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije
Koordinator radne grupe NKEU: FEFA

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 13. oktobar 2014.
Skrining završen 15. decembar 2014.
Izveštaj o skriningu 11. januar 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno