fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 5 – Javne nabavke

Javne nabavke su važan segment funkcionisanja privrede zbog čega je delotvoran sistem javnih nabavki neophodan za postizanje ciljeva slobodnog tržišta. Pravne tekovine EU o javnim nabavkama su utemeljene na opštim načelima kao što su vidljivost, ravnopravan tretman, slobodna konkurencija i nediskriminacija. Ova načela se primenjuju na sve postupke javnih nabavki. Propisima EU je uređeno i pitanje elektornskih nabavki koje se odnose na elektronska sredstva komunikacije, a sistem javnih nabavki u EU, uz standardne postupke javnih nabavki, čine i koncesije i javno-privatno partnerstvo.

Kako bi bilo omogućeno delotvorno sprovođenje pravila o javnim nabavkama, neophodno je obezbeđvanje adekvatnih administrativnih kapaciteta. Pravne tekovine EU sadrže pravila o postupku zaštite javnih nabavki, pri čemu je naglašeno da je potrebno da institucije koje čine deo sistema javnih nabavki, obezbede sprovođenje zakonodavnog okvira, kao i efektivan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Cilj je da se svim privrednim subjektima u EU omogući pristup javnim nabavkama u Evropskoj uniji po pravilima koja važe u EU i jednako povoljnim uslovima koji se primenjuju na privredne subjekte EU. Unapređenje sistema javnih nabavki je preduslov za privredni rast i razvoj, a pre svega se ogleda u poštovanju osnovnih načela, pružanju međusobne stručne pomoći i edukaciji u oblasti javnih nabavki sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije u sistemu javnih nabavki.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke
Koordinator radne grupe NKEU: Koalicija za nadzor javnih finansija, CRNPS

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 21. mart 2014.
Skrining završen 13. maj 2014.
Izveštaj o skriningu 29. april 2015.
Poglavlje otvoreno 13. decembar 2016.
Poglavlje privremeno zatvoreno