fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava

U okviru ovog povlavlja se razmatraju pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU. Uređena su pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Takođe, ovim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, što se odnosi na pravila o uspostavljanju Sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog Sistema javnog nadzora, kao i Sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja. U skladu sa pravnim tekovinama EU privredna društva bi trebalo da objavljuju dokumenta i podatke od javnog značaja. U oblasti finansijskog izveštavanja, pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući i pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Pravne tekovine EU takođe uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalan integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

Cilj je usklađenost zakonodavstava zemalja članica sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava, čime se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Na taj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: mr Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede
Koordinator radne grupe NKEU: Univerzitet Union

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 11. decembar 2014.
Skrining završen 5. februar 2015.
Izveštaj o skriningu 11. januar 2016.
Poglavlje otvoreno 11. decembar 2017.
Poglavlje privremeno zatvoreno