fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 7 – Intelektualna svojina

Stvaranje povoljnog ambijenta za poslovanje na unutrašnjem tržištu jeste osnovni cilj propisa Evropske unije u oblasti prava intelektualne svojine. Nosioci prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu će osvariti povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju ako im je omogućeno da štite svoje proizvode i usluge od neovlašćenog korišćenja, kopiranja i zloupotrebe. Suština jeste da nosioci prava intelektualne svojine upravljaju tim pravima kao svojinom.

Intelektualna svojina podrazumeva autorsko pravo i sva srodna prava, kao i pravo industrijske svojine. Autorsko i srodna prava stiču se stvaranjem autorskih dela i njihovim izvođenjem ili objavljivanjem. Za njihovu zaštitu nije potrebno sprovesti formalan postupak, niti je potrebna prethodna objava dela.

Pravo industrijske svojine odnosi se na zaštitu izuma sa patentom, zaštitu proivoda i usluga sa koje su označene grafički žigom, dizajnom, kao i zaštitu razlikovanja specifičnnih proizvoda i usluga posebnih kvaliteta koji su uslovljeni područjem nastanka i oznakom geografskog porekla. Prava industrijske svojine se stiču sprovođenjem odgovarajućih postupaka pri telima nadležnim za njihovo priznavanje i registraciju.

Cilj je ovog poglavlja jeste uspostavljanje pravne sigurnosti i delovornog sprovođenja prava intelektualne svojine. Ovo će istovremenno omogućiti poboljšanje prometa robe i usluga, ali i ubrzavanje tehnološkog razvoja.

Saznaj više

Predsednik pregovaračke grupe: Vladimir Marić, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
Koordinator radne grupe NKEU: Trenutno ne postoji radna grupa NKEU zadužena za ovo poglavlje

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 24. septembar 2014.
Skrining završen 13. novembar 2014.
Izveštaj o skriningu 15. decembar 2015.
Poglavlje otvoreno 20. jun 2017.
Poglavlje privremeno zatvoreno