fbpx
European Western Balkans

Poglavlje 8 – Konkurencija

Pravila o konkurenciji važe za sve učesnike tržišne utakmice na jednak način. Zadatak je da se omogući bolje funkcionisanje tržišta, koje će obezbediti veću ponudu robe i usluga po najpovoljnijoj ceni.

Ova pravila štite ne samo preduzetnike, već i građane, te je preduzetnicima zabranjeno sklapanje sporazuma kojima bi se dogovarale cene, ograničavala proizvodnja, razvoj i ulaganje ili delila tržišta i izvori nabavke. Ona takođe sprečavaju zloupotrebu dominantnog položaja preduzeća i sprečavaju spajanje preduzeća koje bi moglo da ima uticaj na konkurenciju na tržištu. Zabranjeno je i odobravanje državne pomoći preduzećima, ukoliko ono narušava konkurenciju, tačnije stvara nepravednu prednost u odnosu na slične sektore na tržištu.

Poglavlje o konkurenciji se sastoji iz tri dela: politike konkurencije u užem smislu, politike kontrole državne pomoći i liberalizacije državnih preduzeća. Sve oblasti podrazumevaju pravila i procedure za borbu protiv već pomenutih problema monopola, spajanja preduzeća i štetne državne intervencije.

Poglevlje o konkurenciji ubraja se u jedno od najsloženijih i nazahtevnijih u pregovaralačkom procesu. Cilj je ostvarivanje konkurencije, koja ima kao povoljnu posledicu za građane niže cene, bolji kvalitet robe i usluga, kao i širu mogućnost izbora.

Saznaj više

Predsednica pregovaračke grupe: Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
Koordinator radne grupe NKEU: NALED

Pregled poglavlja
Skrining otpočet 31. mart 2014.
Skrining završen 5. novembar 2014.
Izveštaj o skriningu 24. februar 2016.
Poglavlje otvoreno
Poglavlje privremeno zatvoreno