fbpx
European Western Balkans
Bezbednost

“Koncept vojne neutralnosti dozvoljava saradnju Srbije i NATO-a”

Branimir Filipović; Foto: Institut za evropske poslove

BEOGRAD – Postoji kontinuitet u saradnji Srbije i NATO-a, rečeno je danas na Osmoj Beogradskoj NATO nedelji koju je organizovao Centar za evroatalantske studije (CEAS).

Ambsador Branimir Filipović, v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za bezbednosnu politiku Ministarstva spoljnih poslova Srbije otvorio je panel o saradnji Srbije i NATO-a ističući značaj kontinuiteta politike saradnje Srbije sa NATO-om.

“Veoma je važno da je saradnja Srbije sa NATO-om povezana sa individualnim državama članicama, jer je to u neposrednoj vezi. Upravo mislimo da je to pravi put saradnje”, naveo je Filipović.

On je istakao da se ova saradnja od 2014. godine odvija na najvišem nivou, ali da ona postoji i na drugim nivoima poput vojnog.

“Saradnja sa NATO-om je važna i sa aspekta pitanja Kosova i Metohije. To je važno jer Kosovo i Metohija predstavlja naš najveći politički i bezbednosni izazov. Sve u cilju očuvanja mira i bezbednosti odnosno napredak kako pojedinačnih zemalja, tako i regiona u celini”, rekao je Filipović.

Filipović je ponovio da je veoma bitno da KFOR obavlja u punom mandatu sve svoje zadatke i ulogu na Kosovu i Metohiji kako bi se izbegli rizici.

Pored toga, on je objasnio da koncept vojne neutralnosti dozvoljava saradnju Srbije i NATO-a, jer vojna neutralnost ne podrazumeva izolaciju od tokova, već aktivan odnos i saradnju u odgovoru na sve aktuelne bezbednosne izazove koji su danas sve više povezani.

Brigadni general Tomaso Vitale, šef NATO kancelarije za vezu u Srbiji, istakao je da NATO podržava Srbiju da se suoči sa savremenim bezbednosnim izazovima, što je zasnovano na zahtevima Srbije. On se složio sa Filipovićem i rekao da partnerstvo Srbije i NATO-a doprinosi bezbednosti kroz širok spektar aktivnosti koji su smišljeni i skrojeni za odbranu zemlje.

“Ono što mi radimo je sve u okviru definisanog Parnterstva za mir i Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP). Usvajanje ovog plana se podudarilo sa mojim dolaskom u Beogradu. Želeo bih da čestitam srpskom Ministarstvu spoljnih poslova na njemu”, naveo je Vitale i istakao da ovakvi planovi pružaju smernice za ovu saradnju.

Vitale je istakao da je cilj NATO kancelarije za vezu da olakša, sprovede i podrži saradnju kako bi se partnerstvo unapredilo uz poštovanje politike vojne neutralnosti Srbije.

“Radimo zajedno kako bismo pomogli, poput priprema u vanrednim sitaucijama. Mi obučavamo takođe i srpske vojnike za učešće u međunarodnim operacijama, prošle godine smo radili sa srpskim kolegama za uništenje više stotina tona municije”, rekao je Vitale.

On je istakao da nema nikakvog sukoba između vojne neutralnosti Srbije i NATO-a, jer je Srbija sused i partner NATO-u koji je veoma cenjen, i uloga zemlje je ključna za ceo region, kao i u širem međunarodnom kontekstu. On je istakao da je osnovno načelo NATO-a jeste da poštuje pravo Srbije da bira sa kim sarađuje.

O značaju zajedničkog upravljanja vanrednim situacijama govorio je profesor na Američkom univerzitetu u Dubaiju Duško Tomić koji je istakao da je ovo upravljanje interaktivni proces što podrazumeva da se upotrebi određeni korpus znanja, a u slučaju COVID-19 ta aktivnost se svodi na adekvatnu predikciju i prevenciju.

Tomić se osvrnuo i na temeljne promene koje se dešavaju na polju bezbednosti.

“Bezbednost se polako seli iz društveno-humanističkog opsega u tehnološki opseg i to se mora preporznati. NATO, njene članice i druge države moraju da se prilagode tome što pre”, objasnio je Tomić.

On saradnjuvidi pre svega vidi u kapitalnim i naučnim projektima koji zajednički mogu implementirati Srbija i NATO.

“Taj spoj nauke i budućnost i saradnje mora ići kroz proaktivne i interaktivne linije, da se opredeljujemo za projekte koji su trenutno potrebni Republici Srbiji i kroz koje bi NATO mogao sebe profiliše sebe kao stabilnog partnera”, naveo je Tomić i dodao da bi na taj način to primetilo javno mnjenje.

On je kao primer ovoga naveo akutni problem plovnog puta Dunava zbog potoljene nemačke crnomorske flote u Drugom svetskom ratu. Ovo nije samo problem Srbije, već i cele Evrope, jer je Dunav evropska reka, a NATO bi mogao da pomogne da se taj put u potpunosti raščisti.

Tomić se takođe složio da sa prethodnim govornicima o saradnji Srbije i NATO-a rekvši da “naša neutralnost ne znači da smo skinuti sa mape sveta, jer ako ostanemo van tokova, vreme će nas pregaziti”.

Povezani članci

Sabeta: Bezbednost na Kosovu je značajno unapređena poslednjih 15 godina

Vukašin Živković

Predstavnici stranaka: Treba otvoreno razgovarati o odnosu prema NATO-u, članstvo nije tema

EWB

EK: Srbija mora uskladiti svoju spoljnu politiku; Bilčik: Pisanje o meni je apsurdna drama

EWB